De belangrijkste stappen van de procedure

Fiom heeft van het ministerie de opdracht gekregen hulp te bieden aan vrouwen met een voornemen tot afstand ter adoptie. Naast Fiom zijn ook de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg betrokken bij de afstandsprocedure. Daarnaast is er contact met Pleegzorg en het gezin waar het kind eerst wordt opgevangen.

De belangrijkste stappen van de procedure op een rij:

 • Als je je aanmeldt, heb je zo snel mogelijk een gesprek met een hulpverlener van Fiom. De hulpverlener kijkt met jou naar je situatie en geeft je informatie over afstand ter adoptie en de alternatieven. Zo mogelijk wordt ook de biologische vader betrokken. 
 • Overweeg je daadwerkelijk afstand ter adoptie, dan treft Fiom de eerste voorbereidingen en doet een vooraankondiging van je voornemen bij de Raad voor de Kinderbescherming. 
 • Wil je na de bevalling nog steeds afstand doen, dan geeft Fiom de geboorte door aan de Raad voor de Kinderbescherming.
 • De Raad zorgt dat het gezag over je kind geregeld wordt, zodat duidelijk is wie verantwoordelijk voor je kind is.
 • Je kind gaat na de geboorte voor drie maanden naar een tijdelijk opvanggezin. Jij hebt in die drie maanden bedenktijd.
 • Zelf krijg je hulp en begeleiding van Fiom bij je keuze, net als de biologische vader als hij erbij betrokken is.
 • Je mag in de drie maanden bedenktijd je kind bezoeken als je dat wil.
 • Als er iemand anders het gezag over je (ongeboren) kind of eventueel je andere kind(eren) heeft, hangt het van de situatie af welke keuzes je hebt en is het niet zeker dat Fiom er bij betrokken zal zijn. 
 • Als je in deze periode ook ondersteuning nodig hebt bij praktische zaken (bijv. uitkering of woonruimte) helpt Fiom je de juiste hulp te vinden.
 • Als je aan het einde van die drie maanden besluit je kind af te staan ter adoptie, gaat je kind van het tijdelijke opvanggezin naar de mensen die het willen adopteren. Zij mogen nadat ze een jaar voor je kind hebben gezorgd bij de rechtbank een verzoek indienen tot adoptie. De rechtbank checkt dan bij jou of je er nog steeds achter staat dat je kind wordt geadopteerd. 
 • Kies je voor een pleeggezin dan gaat je kind naar pleegouders.
 • Besluit je tijdens de bedenktijd dat je toch zelf voor je kind wilt zorgen, dan wordt de Raad voor de Kinderbescherming en de rechter ingelicht. Als zij akkoord gaan, dan worden jij en je kind zo snel mogelijk weer bij elkaar gebracht.
 • Ook na die drie maanden bedenktijd, tot aan de adoptieuitspraak, kan je van mening veranderen en aangeven dat je toch liever een pleegplaatsing wil of zelf voor je kind wil zorgen. De rechter zal een besluit nemen over wat er moet gebeuren. Het belang van het kind staat daarbij voorop. 

Lees de gehele afstandsprocedure in de kenniscollectie