De belangrijkste stappen van de procedure

Naast Fiom of Siriz zijn ook de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg betrokken bij de afstandsprocedure. Daarnaast is er contact met Pleegzorg en het gezin waar het kind eerst wordt opgevangen.

De belangrijkste stappen van de procedure op een rij:

 • Als je je aanmeldt, heb je zo snel mogelijk een gesprek met een hulpverlener van Fiom. De hulpverlener kijkt met jou naar je situatie en geeft je informatie over afstand ter adoptie en de alternatieven. Zo mogelijk wordt ook de biologische vader betrokken. 
 • Overweeg je daadwerkelijk afstand ter adoptie, dan treft Fiom de eerste voorbereidingen en doet een vooraankondiging van je voornemen bij de Raad voor de Kinderbescherming. 
 • Wil je na de bevalling nog steeds afstand doen, dan geeft Fiom de geboorte door aan de Raad voor de Kinderbescherming.
 • De Raad zorgt dat het gezag over je kind geregeld wordt, zodat duidelijk is wie verantwoordelijk voor je kind is.
 • Je kind gaat na de geboorte zo snel mogelijk voor drie maanden naar een tijdelijk opvanggezin. Jij hebt in die drie maanden bedenktijd.
 • Zelf krijg je hulp en begeleiding van Fiom bij je keuze, net als de biologische vader als hij erbij betrokken is.
 • Als er iemand anders het gezag over je (ongeboren) kind of eventueel je andere kind(eren) heeft, hangt het van de situatie af welke keuzes je hebt en is het niet zeker dat Fiom er bij betrokken zal zijn. 
 • Als je in deze periode ook ondersteuning nodig hebt bij praktische zaken (bijv. uitkering of woonruimte) helpt Fiom je de juiste hulp te vinden.
 • Als je aan het einde van die drie maanden besluit je kind af te staan ter adoptie, gaat je kind van het tijdelijke opvanggezin naar de mensen die het willen adopteren.
 • Kies je voor een pleeggezin dan gaat je kind naar pleegouders.
 • Besluit je tijdens de bedenktijd dat je toch zelf voor je kind wilt zorgen, dan wordt de Raad voor de Kinderbescherming en de rechter ingelicht. Als zij akkoord gaan, dan worden jij en je kind zo snel mogelijk weer bij elkaar gebracht.

Lees de gehele afstandsprocedure in de kenniscollectie