06/12/2022

Zoals eerder aangekondigd, na stopzetting van het onderzoek naar Afstand en Adoptie door minister Dekker op 9 november 2021, heeft zijn opvolger, minister Weerwind, een nieuw onderzoek opgestart.

Minister Weerwind heeft een onafhankelijke commissie de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de geschiedenis van het systeem van binnenlandse afstand en adoptie, waarin alleenstaande moeders onder druk hun kinderen afstonden voor adoptie. Hierbij dient de rol van de overheid nadrukkelijk meegenomen te worden.  

In oktober 2022 is de onderzoekscommissie “Onderzoek naar binnenlandse afstand en adoptie in de periode 1956–1984”geïnstalleerd met als voorzitter professor Micha de Winter.

Het instellingsbesluit met meer informatie over het onderzoek, zoals de leden van de commissie, de taken en de werkwijze zijn te lezen op de website van de Overheid

In de nieuwsbrief van het ministerie is meer te lezen over onder andere het stopgezette onderzoek, de working papers die voor het nieuwe onderzoek beschikbaar zijn en de door het ministerie georganiseerde erkenningstafels.