LATAR2022.jpg

Onbedoelde zwangerschap is van alle tijden en kan iedereen overkomen, ongeacht opleidingsniveau, relatiestatus, achtergrond en leeftijd. In Nederland krijgt 1 op de 5 vrouwen in haar leven te maken met een onbedoelde zwangerschap. Een onbedoeld zwangere vrouw komt voor een lastige keuze te staan over de zwangerschap. Indien zelf zorgen of abortus niet wenselijk of niet mogelijk is, kan zij kiezen voor afstand ter adoptie of pleegplaatsing.

Per jaar zijn er in Nederland ongeveer 60 onbedoeld zwangere vrouwen die afstand ter adoptie overwegen. Fiom zet zich ervoor in dat deze vrouwen een weloverwogen keuze kunnen maken zonder dwang of drang. Fiom begeleidt deze vrouwen volgens het protocol ‘Afstand ter adoptie’ in samenwerking met de Raad van de Kinderbescherming. Om de begeleiding goed af te stemmen op de behoefte en wensen van onbedoeld zwangere vrouwen, is het belangrijk om zicht te hebben op de groep vrouwen die afstand ter adoptie overweegt. 

Conclusie/resultaat

In 2022 overwogen 69 vrouwen in Nederland hun kind af te staan ter adoptie. De LATAR biedt inzicht in de omvang, achtergrond en omstandigheden van deze groep vrouwen (en deels ook mannen). Zo deed in 2022 bijna een derde van de vrouwen afstand van haar kind ter adoptie (30.4%, n=21). Bij een kwart hiervan was de biologische vader van het kind betrokken (23.8%, n=5).

Meer dan de helft van de vrouwen met het voornemen tot afstand ter adoptie besloot toch zelf voor haar kind te gaan zorgen (56.5%, n=39).