LATAR 2020.jpg

Onbedoelde zwangerschap is van alle tijden en kan iedereen overkomen, ongeacht opleidingsniveau, relatiestatus, achtergrond en leeftijd. In Nederland krijgt 1 op de 5 vrouwen in haar leven te maken met een onbedoelde zwangerschap. Een onbedoeld zwangere vrouw komt voor een lastige keuze te staan over de zwangerschap. Indien zelf zorgen of abortus niet wenselijk of niet mogelijk is, kan zij kiezen voor afstand ter adoptie of pleegplaatsing.

Per jaar zijn er in Nederland ongeveer 60 onbedoeld zwangere vrouwen die afstand ter adoptie overwegen. Fiom zet zich ervoor in dat deze vrouwen een weloverwogen keuze kunnen maken zonder dwang of drang. Fiom begeleidt deze vrouwen volgens het protocol ‘Afstand ter adoptie’ in samenwerking met de Raad van de Kinderbescherming. Om de begeleiding goed af te stemmen op de behoefte en wensen van onbedoeld zwangere vrouwen, is het belangrijk om zicht te hebben op de groep vrouwen die afstand ter adoptie overweegt. 

Conclusie/resultaat

In 2020 overwegen 77 vrouwen in Nederland hun kind af te staan ter adoptie. De LATAR biedt inzicht in de omvang, achtergrond en omstandigheden van deze groep vrouwen (en soms ook mannen). Zo kiest ongeveer 1 op de 4 vrouwen daadwerkelijk voor afstand ter adoptie (24.7%). Ook blijkt uit de LATAR 2020 dat veel vrouwen met een voornemen tot afstand de zwangerschap laat ontdekken: een aanzienlijk deel van de vrouwen ontdekt de zwangerschap bij 30 weken of meer (23.4%).