LATAR 2019.jpg

Onbedoelde zwangerschap is van alle tijden en kan iedereen overkomen, ongeacht opleidingsniveau,
relatiestatus, achtergrond en leeftijd. In Nederland krijgt 1 op de 5 vrouwen in haar leven te maken met een onbedoelde zwangerschap. Een onbedoeld zwangere vrouw komt voor een lastige keuze te staan over de zwangerschap. Indien zelf zorgen of abortus niet wenselijk of niet mogelijk is, kan zij kiezen voor afstand ter adoptie of pleegplaatsing.

Per jaar zijn er in Nederland ongeveer 60 onbedoeld zwangere vrouwen die afstand ter adoptie overwegen. Fiom zet zich ervoor in dat deze vrouwen een weloverwogen keuze kunnen maken zonder dwang of drang. Fiom begeleidt deze vrouwen volgens het protocol ‘Afstand ter adoptie’ in samenwerking met de Raad van de Kinderbescherming. Om de begeleiding goed af te stemmen op de behoefte en wensen van onbedoeld zwangere vrouwen, is het belangrijk om zicht te hebben op de groep vrouwen die afstand ter adoptie overweegt. 

Conclusie/resultaat

In 2019 overwegen 63 vrouwen in Nederland hun kind af te staan ter adoptie. Ongeveer 1 op de 3 vrouwen kiest daadwerkelijk voor afstand ter adoptie (31.7%). Veel vrouwen met een voornemen tot afstand ontdekken de zwangerschap laat. Uit de LATAR 2019 blijkt dat bijna de helft van de vrouwen de zwangerschap ontdekt bij 30 weken of meer (49.2%). Een aanbeveling in het rapport is om de ervaringen met de huidige werkwijze van het Afstandsprotocol te evalueren, met specifieke aandacht voor de begeleiding bij late ontdekking zwangerschap en bij minderjarige moeders.

Een andere conclusie is dat de LATAR geen kennis biedt over hoe ouder(s) met een voornemen tot afstand de begeleiding hebben beleefd. De informatie in de LATAR is afkomstig van de instanties die de ouder(s) begeleid hebben en niet van de betrokkenen zelf. Aanbeveling is om onderzoek te doen naar de beleving van vrouwen en mannen met een voornemen tot afstand.