LATAR 2018.jpg

Onbedoelde zwangerschap is van alle tijden en kan iedereen overkomen, ongeacht opleidingsniveau,
relatiestatus, achtergrond en leeftijd. In Nederland krijgt 1 op de 5 vrouwen in haar leven te maken met een onbedoelde zwangerschap. Een onbedoeld zwangere vrouw komt voor een lastige keuze te staan over de zwangerschap. Indien zelf zorgen of abortus niet wenselijk of niet mogelijk is, kan zij kiezen voor afstand ter adoptie of pleegplaatsing.

Per jaar zijn er in Nederland ongeveer 60 onbedoeld zwangere vrouwen die afstand ter adoptie overwegen. Fiom zet zich ervoor in dat deze vrouwen een weloverwogen keuze kunnen maken zonder dwang of drang. Fiom begeleidt deze vrouwen volgens het protocol ‘Afstand ter adoptie’ in samenwerking met de Raad van de Kinderbescherming. Om de begeleiding goed af te stemmen op de behoefte en wensen van onbedoeld zwangere vrouwen, is het belangrijk om zicht te hebben op de groep vrouwen die afstand ter adoptie overweegt. 

Conclusie/resultaat

Wat elk jaar weer opvalt is het grote aantal vrouwen dat de zwangerschap laat ontdekt. In 2018 ontdekken 22 vrouwen met een voornemen tot afstand de zwangerschap als ze 30 weken of meer zwanger zijn (38.6%,) en 5 vrouwen pas vlak voor of tijdens de bevalling (8.8%). Vanuit de ervaring van hulpverleners weten we dat deze vrouwen vaak worstelen met onbegrip en oordelen vanuit de omgeving. De informatie over het laat ontdekken van de zwangerschap is de aanleiding voor het opzetten van een kennisdossier met documentatie en ervaringsverhalen over dit onderwerp. Een late ontdekking van de zwangerschap kan een reden zijn om afstand te overwegen, tegelijk leidt het lang niet altijd tot die keuze. Van de 22 vrouwen in 2018 die de zwangerschap ontdekken als ze al 30 weken of meer zwanger zijn en afstand overwegen, doen er 9 afstand ter adoptie (40.9%).

Uit eerder onderzoek naar afstandsmoeders blijkt dat veel afstandsmoeders kindgerichte motieven hebben om afstand te doen. In de LATAR 2015-2017 kwam dit motief slechts drie keer naar voren. Dit viel toen al op en er stond als opmerking bij dat dit afweek van eerder onderzoek. In 2018 zijn de mogelijk omstandigheden en motieven veel uitgebreider opgehaald en de bevindingen van LATAR 2018 bevestigen het beeld uit 2011: de hulpverleners geven aan dat 4 op de 5 vrouwen die hun kind afstaan (81%) denken dat het kind een beter leven heeft bij adoptieouders.