LATAR 2015-2017.jpg

Wanneer vrouwen (en mannen) geen andere optie zien dan hun kind ter adoptie af te staan, leidt dit regelmatig tot onbegrip. Om beter te begrijpen wat de redenen kunnen zijn en om wie het gaat, heeft Fiom gegevens over hen verzameld en verwerkt tot dit onderzoeksrapport: de Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie (LATAR). De gegevens zijn afkomstig van de protocolpartners rond een voornemen tot afstand ter adoptie. De LATAR biedt inzicht in de omvang, achtergrond en omstandigheden van de groep vrouwen (en soms ook mannen) in Nederland die in de periode 2015-2017 overwogen of besloten om hun kind ter adoptie af te staan.

Conclusie/resultaat

Het aantal vrouwen dat besluit tot afstand ter adoptie lijkt zich te hebben gestabiliseerd tot gemiddeld 20 per jaar. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen die afstand gedaan hebben van hun kind in 2015 t/m 2017 is 29 jaar. Twee op de vijf hebben een migratieachtergrond, waarvan een relatief groot aantal vrouwen met een Oost-Europese achtergrond. Meer dan de helft van de vrouwen is alleenstaand en ongeveer een derde gehuwd of samenwonend. Het grootste deel woont zelfstandig, een kwart woont (nog) bij ouders. Van de 52 vrouwen die besluiten tot afstand ter adoptie is voor 21% de religieuze achtergrond een factor in dit besluit. 

De omstandigheden en motieven die leiden tot het afstaan van een kind ter adoptie zijn zeer divers. Meestal is er op verschillende probleemgebieden iets aan de hand en dwingt de onbedoelde zwangerschap keuzes te maken. Het zijn vaak externe factoren die een rol spelen. Samenvattend kan meespelen: migratieachtergrond (10.5%), de biologische vader (13.3%), ontregeld leven/te weinig draagkracht (53.8%), leeftijd (7.7%) en overige (14.7%). Niet apart ondergebracht is de omstandigheid dat de vrouw te laat is voor abortus, wat voor de meerderheid van de vrouwen geldt. Verder valt op dat voor de helft van de vrouwen die afstand doen schaamte, schande en het mogelijke gevaar een rol spelen bij hun besluit.

Het rapport sluit af met conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de overheid en de instanties die de begeleiding doen bij voornemens afstand ter adoptie.