Om meer zicht te krijgen op de ouders die erover nadenken om hun kind af te staan ter adoptie is Fiom in 2015 gestart met het bijhouden van gegevens. 

Wat is de LATAR?

De LATAR is een afkorting die staat voor de Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie. In deze registratie staan cijfers en andere informatie over ouders die overwegen hun kind af te staan. Fiom haalt deze informatie op bij de instanties die de ouders begeleiden. De LATAR geeft inzicht in de omvang, achtergrond en omstandigheden van deze groep ouders.  

Een kind afstaan ter adoptie in de 21ste eeuw

De afgelopen jaren was er veel aandacht in de media voor de praktijk van afstand en adoptie in het verleden. Pijnlijke verhalen kwamen naar buiten van vrouwen die zich in de jaren ’60 en ’70 gedwongen hebben gevoeld hun kind af te staan - met alle verdriet en verscheurdheid die ze nog steeds kunnen voelen. In die tijd was ongehuwd zwangerschap een schande en alleenstaand moederschap niet vanzelfsprekend. Tegenwoordig speelt dat minder, maar nog steeds zijn er omstandigheden waardoor ouders het moeilijke besluit moeten nemen hun kind af te staan ter adoptie.

Hulp, steun en informatie

Een groot verschil met vroeger is dat onbedoeld zwangere vrouwen nu veel hulp aangeboden krijgen om zelf voor hun kind te zorgen. De begeleiding in de huidige tijd is sterk beïnvloed door de afstandsmoeders die vanaf eind jaren ’70 de moed vonden om met hun verhaal naar buiten te komen. De nadruk ligt nu op het zo goed mogelijk steunen van de vrouw – en de vader van het kind indien betrokken – bij het maken van een eigen keuze. Daarbij is de juiste informatie belangrijk. Zo worden de gevolgen van afstand ter adoptie voor alle betrokkenen uitgebreid besproken, niet alleen voor de ouders zelf, maar ook voor het kind. De alternatieve mogelijkheden worden voorgelegd. Veel ouders besluiten toch zelf voor hun kind te zorgen en sommige kiezen voor een – eventueel tijdelijke – pleegplaatsing, als het kan in eigen netwerk. Een aantal ouders ziet afstand ter adoptie als de enige keuze, zij kunnen niet zelf zorgen en willen niet dat hun kind in een pleeggezin komt. Altijd wordt besproken of een vorm van open adoptie mogelijk is, waarbij er contact blijft tussen de oorspronkelijke ouder(s) en het kind (in eerste instantie via de adoptieouders). Voor meer informatie over onbedoelde zwangerschap en afstand ter adoptie zie deze link.

Feiten en cijfers afstand ter adoptie 2016-2020

Om meer zicht te krijgen op de ouders die erover nadenken om hun kind af te staan ter adoptie is Fiom in 2015 gestart met het bijhouden van gegevens. In dit overzicht en in deze publicatie staan feiten en cijfers over vijf jaar, 2016-2020*[1]. In een artikelenreeks willen we meer licht laten schijnen op de verhalen erachter. Wat betekenen die cijfers? Wat weten we nog meer en wat vertellen de betrokkenen zelf? Artikel 1 en artikel 2 in de serie vertellen over de omstandigheden en motiveren van ouders om hun kind af te staan en over de biologische vader. Het derde artikel gaat in op de leeftijd van de vrouwen*[2] die afstand deden van hun kind ter adoptie. 

Onder de artikelen staan alle publicaties bij elkaar. 

*[1] Voor de meest recente cijfers zie LATAR 2023 Landelijke afstand ter adoptie registratie
*[2] Over de leeftijd van de biologische vader is veel minder bekend omdat die vaak niet betrokken was bij de afstand ter adoptie. We weten van één op de drie van de vaders de leeftijd: de gemiddelde leeftijd was 29 jaar, de jongste was 15 en de oudste 48 jaar.