De voorkant van het onderzoek: in een klap moeder en ook weer niet

Dit onderzoek naar “Afstand ter Adoptie” in Nederland maakt deel uit van een uitgebreid onderzoeksprogramma van ZonMw naar de “Verkenning Abortushulpverlening - Psychosociale gevolgen van abortus en afstand doen ter adoptie”. De voormalige regeringscoalitie (2007-2010) wilde nieuw beleid, aangaande de abortuswetgeving in Nederland, stoelen op wetenschappelijke inzichten (evidence-based policy).

In de politieke arena waren destijds geluiden te horen dat “Afstand ter adoptie” (ATA) mogelijk een alternatief kon bieden aan vrouwen die ongepland of ongewenst zwanger waren. Dit onderzoek geeft inzicht in de demografische en sociaal-economische kenmerken van afstandsmoeders. Daarnaast biedt het inzicht in de omstandigheden, motieven en betekenisverlening van afstand van een kind ter adoptie.

Conclusie/resultaat

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat ATA geen alternatief is voor abortus. Aanleiding tot dit onderzoek was het politieke debat (2007-2010) in Nederland om afstand ter adoptie als mogelijke oplossing te zien voor vrouwen die besluiten tot een abortus. Uit dit onderzoek blijkt dat ATA een zeer specifiek proces is met grote en vaak pijnlijke gevolgen. Het is daarom niet aan te raden ATA voor te stellen als alternatief voor abortus.