Interculturele hulpverlening bij onbedoelde zwangerschap

Om onbedoeld zwangere vrouwen goed te kunnen begeleiden, is het van belang om inzicht te hebben in de situatie waarin zij zich bevinden. Jaarlijks overwegen zo’n 60 onbedoeld zwangere vrouwen in Nederland om hun kind na de geboorte af te staan ter adoptie. Uit ons onderzoek blijkt dat 1 op de 10 van deze vrouwen een Poolse migratieachtergrond heeft. Fiom heeft onderzocht wat de leefwereld is van Poolse arbeidsmigranten die overwegen hun kind af te staan ter adoptie.

Het onderzoeksrapport beschrijft de specifieke context van Poolse arbeidsmigranten. Het benoemt aandachtspunten voor de begeleiding van een onbedoelde zwangerschap. Daarnaast bevat het een Toolbox Interculturele Hulpverlening en een Sociale Kaart voor professionals.

Ontwikkelde producten

Toolbox interculturele hulpverlening
Hulpverleners die werken met onbedoeld zwangere vrouwen komen – naast vrouwen met een Poolse migratieachtergrond – in aanraking met een grote diversiteit aan cliënten. In de toolbox interculturele hulpverlening dragen we concrete (externe) tools aan die hulpverleners kunnen inzetten tijdens interculturele hulpverlening en beschrijven we de belangrijkste componenten van cultuursensitief werken.

Bekijk de toolbox

Sociale kaart onbedoeld zwangere vrouwen met een Poolse migratieachtergrond
In dit onderzoeksrapport is een sociale kaart opgenomen voor hulpverleners die werken met onbedoeld zwangere vrouwen met een Poolse migratieachtergrond. Een deel van de organisaties van deze sociale kaart kan ook ingezet worden voor een bredere doelgroep van onbedoeld zwangere vrouwen.

Bekijk de sociale kaart