Motieven voor afstand ter adoptie

Als je nadenkt over afstand ter adoptie kunnen verschillende motieven een rol spelen bij de beslissing die je maakt. Deze motieven verschillen van mens tot mens.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Persoonlijk: vaak gaat het hier om gedachten en verwachtingen die je kunt hebben over je eigen mogelijkheden om een kind op te kunnen voeden. β€˜Kan ik dat wel, ben ik er wel aan toe, gaat het wel lukken in mijn situatie?’
  • Familie of relatie: dit zijn situaties waarin je te maken kunt hebben met isolement, schaamte, eerwraak, seksueel geweld of incest. Ook kan het zijn dat de vader van het kind er niet bij betrokken wil zijn en je er alleen voor staat.
  • Economisch en financieel: de mogelijkheden om een kind op te voeden zijn verbeterd, bijvoorbeeld door de Bijstandswet. Toch kan het zijn dat je vindt dat je niet het geld hebt om een kind groot te brengen. Of je ziet voor jezelf een instabiele toekomst op economisch en financieel gebied.
  • Geloofsovertuiging en culturele waarden: deze zaken kunnen effect hebben op je keuze. Als je vanuit je geloofsovertuiging niet hebt gekozen voor een zwangerschapsafbreking en vervolgens geen mogelijkheden ziet om een kind zelf op te voeden bijvoorbeeld. Ook kan het zijn dat in jouw cultuur ongehuwd moederschap taboe is.

Meer informatie over motieven om afstand te doen, vind je bij β€˜De afstandsmoeders van nu’.