Als je afstand ter adoptie overweegt, is een aantal instanties betrokken bij je voornemen tot afstand doen. Fiom ondersteunt je en helpt je om een zo’n goed mogelijk besluit te nemen. Verschillende motieven kunnen een rol spelen bij je keuze voor afstand ter adoptie. Als je afstand ter adoptie een te grote stap vindt, bestaan er ook alternatieven zoals pleegzorg. 

Afstand ter adoptie - Hulp bij je besluit over adoptie.jpg

Welke instanties zijn betrokken bij adoptie? 

Een aantal instanties is betrokken bij een voornemen tot afstand. Deze instanties hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden binnen het adoptietraject. De Raad voor de Kinderbescherming is verantwoordelijk voor de procedure, en zorgt dat deze goed verloopt.  Jeugdzorg Nederland zorgt ervoor dat het kind wordt ondergebracht bij een pleeggezin. Fiom steunt de moeder en helpt haar om een zo goed mogelijk besluit te nemen. 

Als je aangeeft dat je afstand ter adoptie overweegt, begeleidt Fiom je bij: 

 • Het nemen van een besluit.  

 • De procedure tot afstand doen. 

 • Nazorg als je dat nodig hebt. 

Als je in deze periode ook ondersteuning nodig hebt bij praktische zaken (bijvoorbeeld uitkering of woonruimte) helpt Fiom je de juiste instantie te vinden die jou hierbij van dienst kan zijn. 

Zaken die een hulpverlener van Fiom met je bespreekt 

Als je afstand ter adoptie overweegt, bespreekt een hulpverlener van Fiom een aantal zaken met jou en eventueel ook met de vader van het kind. Bijvoorbeeld: 

 • Welke redenen heb je om afstand ter adoptie te overwegen? 

 • Welke gevoelens heb je over de zwangerschap en het kind? 

 • Welke wensen heb je voor de bevalling (zoals: Wil je je kind zien? Wie wil je bij de bevalling?) 

 • Wat is je huidige situatie, relaties, nu en in het verleden?  

 • Hoe is het contact met je ouders (als je jong moeder wordt)? 

 • Hoe neem je een weloverwogen besluit? 

 • Hoe zou het voor je zijn, als je niet weet hoe het verder met je kind gaat? 

 • Hoe zou het voor je zijn als je kind later naar je gaat zoeken? 

 • Wat vind je ervan als je kind de naam krijgt van andere ouders? 

 • Je krijgt informatie over afstand, adoptie, de alternatieven en de gevolgen 

 • Je krijgt informatie over de ervaringen van vrouwen die afstand gedaan hebben 

 • Je krijgt informatie over kinderen die al geadopteerd zij: wat betekent het voor hen om afgestaan te zijn? 

 • Je krijgt informatie over zoekacties. 

Als er genoeg tijd is, worden deze zaken al vóór de bevalling besproken. Het komt ook voor dat sommige zaken ná de bevalling aan bod komen. Als de baby geboren is en je nog steeds afstand ter adoptie overweegt, dan gaat je kind zo snel mogelijk naar een tijdelijk pleeggezin (neutraal-terrein-gezin). Als moeder heb je dan nog drie maanden bedenktijd. In die drie maanden helpt de hulpverlener van Fiom jou om tot een weloverwogen besluit te komen. 

Begeleiding Fiom

Het begint met een aanmelding. Meestal is de vrouw door iemand anders op Fiom gewezen, door een huisarts of een verloskundige, maar belt ze zelf. Op dat moment kijkt Fiom wat de situatie is en plannen zo snel mogelijk een afspraak in. In overleg wordt bekeken waar het intakegesprek plaats zal vinden. 

Intakegesprek met moeder en vader
Bij voorkeur wordt het intakegesprek met de moeder en de biologische vader samen gevoerd. Helaas kan dat niet altijd. Soms weet hij het niet, levert het gevaar op als hij het weet of wil hij er niets mee te maken hebben. Dan wordt alleen met de vrouw afgesproken.

Hulp en begeleiding bij adoptietraject 
Fiom biedt de vrouw hulp en behartigd haar belangen naar de andere instellingen toe. Zo wordt besproken wat de wensen zijn van de moeder of biologische ouders tijdens de bevalling en erna. Wie willen ze er bij hebben, willen ze iets meegeven aan het kind, willen ze foto’s, het kind vasthouden, dat soort dingen. Dit geeft Fiom door aan het ziekenhuis. De hulp is niet verplicht, maar voor de meeste afstandsmoeders geldt dat ze het goed willen doen. Ze willen dat alles goed geregeld is. 
 
Beslissen als het kind geboren is 
Het is belangrijk dat de moeder tot zich door laat dringen wat er gebeurd is, dat ze een kind heeft. Dat begint al met de bevalling. Niet alleen de fysieke gebeurtenis, maar ook het zien, het horen, het voelen dat het kind uit je lichaam is. Dat kan iets bij je los maken. Helemaal als je inderdaad echt kijkt naar de baby, wat trouwens niet iedereen wil of kan. Maar als je het aankunt je kind te zien, aan te raken, te horen, kan je een beter doorvoeld besluit nemen. Dan kan alsnog besloten worden het kindje af te staan, maar dan is deze keuze heel bewust en weloverwogen gemaakt. Die periode van drie maanden geeft tijd om na te denken en te wennen. De moeder kan haar kind in die tijd opzoeken in het pleeggezin en het geeft ruimte om alles op een rijtje te zetten en te voelen wat er te voelen valt.

Bedenktijd is nodig 

Veel vrouwen bedenken zich tijdens het traject. Van de vrouwen die zich bij Fiom melden met een voornemen tot afstand, doet tweederde uiteindelijk géén afstand ter adoptie. Zij kiezen voor een pleeggezin of gaan toch zelf voor hun kind zorgen. 

Soms wordt een moeder pas aangemeld als ze al bevallen is. Dan gaat het allemaal in een sneltreinvaart. De hulpverlener van Fiom gaat er zo snel mogelijk naartoe. Er moet veel besproken worden en tegelijkertijd is het belangrijk om ook rust te creëren. De moeder heeft tenslotte een bedenktijd van drie maanden, of in een dergelijk geval zo nodig wat langer.  

In principe beslis jij als moeder zelf wat je wilt, eventueel samen met de biologische vader. Maar het is uiteindelijk de rechter die de adoptie van het kind en daarmee de afstand ter adoptie officieel uitspreekt. 

Motieven tot afstand ter adoptie

Als je nadenkt over afstand ter adoptie kunnen verschillende motieven een rol spelen bij de beslissing die je maakt. Deze motieven verschillen van mens tot mens. 

Enkele voorbeelden zijn:

 • Persoonlijk 
  Vaak gaat het hier om gedachten en verwachtingen die je kunt hebben over je eigen mogelijkheden om een kind op te kunnen voeden. ‘Kan ik dat wel, ben ik er wel aan toe, gaat het wel lukken in mijn situatie?’ 
   

 • Familie of relatie 
  Dit zijn situaties waarin je te maken kunt hebben met isolement, schaamte, eerwraak, seksueel geweld of incest. Ook kan het zijn dat de vader van het kind er niet bij betrokken wil zijn en je er alleen voor staat. 
   

 • Economisch en financieel 
  De mogelijkheden om een kind op te voeden zijn verbeterd, bijvoorbeeld door de Bijstandswet. Toch kan het zijn dat je vindt dat je niet het geld hebt om een kind groot te brengen. Of je ziet voor jezelf een instabiele toekomst op economisch en financieel gebied. 
   

 • Geloofsovertuiging en culturele waarden 
  Deze zaken kunnen effect hebben op je keuze. Als je vanuit je geloofsovertuiging niet hebt gekozen voor een zwangerschapsafbreking en vervolgens geen mogelijkheden ziet om een kind zelf op te voeden bijvoorbeeld. Ook kan het zijn dat in jouw cultuur ongehuwd moederschap taboe is. 

Meer informatie over motieven om afstand te doen, vind je bij afstandsmoeders.

Alternatieven voor afstand doen

Kun je zelf niet voor je kind zorgen, maar vind je afstand ter adoptie een te grote stap? Er is nog een andere mogelijkheid: een pleeggezin.  

Er zijn twee soorten pleeggezinnen: 

 • Een pleeggezin dat tijdelijk voor je kind zorgt tot je het zelf kunt overnemen. 

 • Een pleeggezin dat voor je kind zorgt totdat het volwassen is. Je kunt ondertussen contact houden en ook een beetje voor je kind zorgen. Als je wilt, kan gekeken worden of er een plaatsing binnen jouw familie of netwerk mogelijk is. 

Een vrouw kiest meestal voor een pleegplaatsing als ze zelf geen mogelijkheden ziet om haar kind groot te brengen, maar toch graag contact wil houden met haar kind. Kijk voor meer informatie op Pleegzorg en bij Gesloten en open adoptie.

Ben je onbedoeld zwanger? En wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn?  

Lees hier meer over je mogelijkheden  

Heb je nog geen keuze gemaakt over de zwangerschap? 

Online oefeningen 

Nog geen keuze gemaakt over je zwangerschap? Meld je aan voor de gratis online omgeving 'Zwanger, wat nu?'. Hier vind je informatie en oefeningen die je kunnen helpen om tot een weloverwogen besluit te komen. Voor vrouwen en mannen. 

Face-to-face keuzehulp 

Wil je liever een face-to-face gesprek? Dat kan ook. Neem contact met ons op: 088 126 49 00. We verwijzen je dan door naar een gespecialiseerde hulpverlener bij jou in de buurt voor een gratis keuzehulpgesprek. Dit kan ook anoniem.