Gesloten en open adoptie

Gesloten adoptie

Als je als ouder je kind ter adoptie afstaat, kun je nog enige vorm van contact houden als je dat wilt. Vroeger was elke afstand ter adoptie ´gesloten´: het contact tussen biologische moeder en kind werd definitief verbroken. Dit was beter voor de betrokkenen, dacht men toen. Inmiddels weten we dat dat niet altijd zo is.

Vragen over afkomst

Afstandsmoeders kunnen er last van hebben als zij jarenlang niets over hun kind weten. Zij lijden onder de angst dat het niet goed gaat met hun kind. Ze zijn bang dat het niet goed terecht gekomen is. Ook de afgestane en geadopteerde kinderen willen vaak weten waar ze vandaan komen. Al op jonge leeftijd kunnen ze vragen hebben over hun afkomst.

Toch is het in sommige situaties juist niet goed, of zelfs onmogelijk voor de afstandsmoeder om tijdens de kindertijd contact met haar kind te hebben. Daarom is het belangrijk dat je bij een ongewenste of onbedoelde zwangerschap je eigen afweging maakt. Je moet kiezen wat bij jou past. Dit is voor iedereen verschillend. Afhankelijk van de behoefte aan contact, kun je naast een gesloten adoptie kiezen voor een meer open adoptie of een pleegplaatsing.

Open adoptie

Open adoptie betekent dat er een vorm van contact is tussen de drie betrokken partijen: afstandsmoeder, kind en adoptieouders. Meestal wordt er afgesproken dat je als afstandsmoeder jaarlijks per brief informatie krijgt over je kind (zie ook hieronder). In sommige gevallen ontmoet de afstandsmoeder haar kind een keer per jaar. Dit is nog niet gebruikelijk in Nederland, maar komt wel af en toe voor.

Uit het onderzoek naar afstandsmoeders in de periode 1998 tot 2007 bleek dat in 128 van de 197 dossiers vermeld stond of de afstandsmoeders informatie over hun kind wilden ontvangen. 74 vrouwen wilden dat wel en 54 niet. De meeste moeders die informatie wilden ontvangen, kozen voor het jaarlijks toegestuurd krijgen van een foto en een brief van de adoptieouders over het kind. De ervaring van Fiom is dat deze briefwisseling vaak na een aantal jaren stopt. Reden kan zijn dat de informatie de afstandsmoeder confronteert met het gemis. Ze stopt als ze eenmaal weet dat het goed gaat met haar kind. Ook de adoptieouders kunnen ermee ophouden, zij zijn niet verplicht de informatie te blijven sturen. Daarom komt dit onderwerp expliciet aan de orde bij het selecteren van aspirant adoptieouders. 

Pleegplaatsing

De laatste jaren kiezen steeds meer vrouwen voor het alternatief pleegplaatsing. Je kind wordt opgevangen door een pleeggezin waar het in principe kan blijven tot het volwassen is. De intentie is dat je als moeder contact kunt houden, zolang dit goed is voor alle partijen. Het voordeel van deze constructie is dat je zicht houdt op je kind, een band met hem kan ontwikkelen en niet de pijn van een definitieve scheiding ervaart. Voordeel voor je kind is dat het opgroeit in een vast gezin, maar ook zijn biologische moeder leert kennen en een beeld heeft van de familie van wie hij afstamt. Dit alles geldt zolang het contact goed loopt. Het kan ook zijn dat je het moeilijk vindt je kind af en toe te zien. Of dat je kind er niet goed mee om kan gaan. Afhankelijk van hoe het loopt zal de bezoekregeling bijgesteld worden in het belang van het kind.

Niet alle moeders kunnen of willen op deze basis contact met hun kind houden, daarom doen sommigen toch afstand ter adoptie. Omdat de keuze tot afstand definitief en onomkeerbaar is, vindt Fiom het belangrijk dat iedere ouder goed wordt voorgelicht. Iedere ouder moet op de hoogte zijn van de mogelijkheden en alternatieven. Zo kunnen de moeder en eventuele vader hun eigen afweging maken. Elke situatie is maatwerk.