Is het belangrijk voor je om de zwangerschap, de bevalling en het afstaan van je kind geheim te houden? Dan kun je dit bespreken met de hulpverlener van Fiom. Als het belang van geheimhouding duidelijk is, zal Fiom stappen ondernemen. Een eerste gesprek kan anoniem, als je dat wilt. 

Afstand ter adoptie - Geheimhouding bij zwangerschap, bevalling of afstand ter adoptie.jpg

Geheimhouding bij (ongewenste) zwangerschap 

Je kunt je zwangerschap in principe geheimhouden. Er is wel een aantal zaken waar je rekening mee moet houden: 

  • Zwangerschapstest bij de huisarts  
    Als je een zwangerschapstest laat doen bij de huisarts, worden deze kosten vermeld op de afrekening van de zorgverzekering. Als je tussen 16 en 18 jaar oud bent, mogen je ouders niet worden ingelicht door de huisarts. Die heeft namelijk zwijgplicht. Let dan wel op de vermelding op de afrekening van de zorgverzekering. 

Bevallen onder geheimhouding 

Je kunt in Nederland in het geheim bevallen, waarbij je medische en psychosociale hulp krijgt. Een hulpverlener van Fiom onderneemt daarbij actie om te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk geheim blijven voor derden. De naam van de moeder wordt wel vermeld op de geboorteakte van het kind, dit is wettelijk verplicht. Hierdoor heeft het kind later de mogelijkheid om zijn of haar afstammingsgegevens te achterhalen.  

Als je bevalt onder geheimhouding en niet zelf voor je kind denkt te kunnen zorgen, kun je overwegen je kind in een pleeggezin te laten plaatsen. Ook is afstand ter adoptie een mogelijkheid. Na de bevalling is er een bedenktijd van drie maanden waarin je hulp krijgt om tot een goed besluit te komen. In die periode wordt je baby tijdelijk door pleegouders verzorgd.  

Is geheimhouding van levensbelang?  
Geef het duidelijk aan als geheimhouding van levensbelang is, zodat er onmiddellijk actie kan worden ondernomen. 

Geheimhouding bij afstand ter adoptie 

Fiom kan actie ondernemen om te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk geheim blijven voor derden. Zo kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat je na de bevalling post over het hielprikje van je kind op je huisadres krijgt. Jij kunt ook met Fiom bespreken dat je geen brieven over de afstandsprocedure thuis wilt krijgen. Je kiest dan voor ‘domicilie’ bij Fiom. Dit betekent dat de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechtbank gevraagd worden hun berichten aan Fiom te sturen in plaats van aan jou. Fiom brengt jou daar dan weer van op de hoogte. 

Neem contact op met Fiom