Geheimhouding

Is het belangrijk voor je om de zwangerschap, de bevalling en het afstaan van je kind geheim te houden? Dan kun je dit bespreken met de hulpverlener van Fiom. Als het belang van geheimhouding duidelijk is, zal Fiom stappen ondernemen. Een eerste gesprek met een hulpverlener van Fiom kan, als je dat wilt, anoniem.

Bevallen onder geheimhouding

Je kunt in Nederland in het geheim bevallen, waarbij je medische en psychosociale hulp krijgt. Een hulpverlener van Fiom onderneemt daarbij actie om te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk geheim blijven voor derden. De naam van de moeder wordt wel vermeld op de geboorteakte van het kind, dit is wettelijk verplicht. Hierdoor heeft het kind later de mogelijkheid om zijn of haar afstammingsgegevens te achterhalen. 
Als je bevalt onder geheimhouding en niet zelf voor je kind denkt te kunnen zorgen, kun je overwegen je kind in een pleeggezin te laten plaatsen. Ook is afstand ter adoptie een mogelijkheid. Na de bevalling is er een bedenktijd van drie maanden waarin je hulp krijgt om tot een goed besluit te komen. In die periode wordt je baby tijdelijk door pleegouders verzorgd. 

Is geheimhouding van levensbelang? 

Geef het duidelijk aan als geheimhouding van levensbelang is, zodat er onmiddellijk actie kan worden ondernomen. 

Geen post na afstand ter adoptie

Fiom kan  actie ondernemen om te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk geheim blijven voor derden. Zo kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat je na de bevalling post over het hielprikje van je kind op je huisadres krijgt. Jij kunt ook met Fiom bespreken dat je geen brieven over de afstandsprocedure thuis wilt krijgen. Je kiest dan voor ‘domicilie’ bij Fiom. Dit betekent dat de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechtbank gevraagd worden hun berichten aan Fiom te sturen in plaats van aan jou. Fiom brengt jou daar dan weer van op de hoogte.

Neem contact op met Fiom

Afstand ter adoptie

Wanneer je je kind afstaat ter adoptie worden alle juridische banden tussen jou en je kind doorgesneden. Je kind krijgt de achternaam van de adoptieouders en je hebt geen zeggenschap meer over je kind. Dit is een heftige beslissing en daarom geldt een bedenktijd van drie maanden. 

Meer informatie over afstand ter adoptie

(Tijdelijk) pleeggezin

Wanneer je kiest voor een pleeggezin is dat meestal omdat je een rol wilt blijven spelen in het leven van je kind. Bij pleegplaatsing is contact tussen jou en je kind mogelijk. Ook de juridische band blijft intact. Dit heeft gevolgen voor de geheimhouding. Een hulpverlener van Fiom kan je hierover inlichten.

Meer informatie over (tijdelijke) pleegplaatsing

Lees meer over de afstandsprocedure Alternatieven voor te vondeling leggen