Bij een voornemen tot afstand ter adoptie kan er veel loskomen. Je kunt bijvoorbeeld gevoelens van twijfel, verdriet, schaamte, onmacht of opluchting hebben. Deze gevoelens kun je misschien niet altijd plaatsen, zeker wanneer ze elkaar tegenspreken. Toch zijn het normale gevoelens die horen bij een voornemen tot afstand ter adoptie. 

Afstand ter adoptie - Emoties bij voornemen tot afstand doen.jpg

Zijn je omstandigheden zo dat je pas na je bevalling kunt of wilt nadenken over afstand ter adoptie? Dan kunnen gevoelens extra heftig zijn doordat je lichaam na de bevalling moet herstellen, het zogenaamde ‘ontzwangeren’. De hormonen in je lichaam hebben invloed op je emoties. Probeer daar bij stil te staan in je besluitvorming. 

Beslissingen nemen over afstand ter adoptie

Wanneer je samen met je partner een voornemen tot afstand ter adoptie hebt, kan het zijn dat jullie hier verschillend mee omgaan. Het is goed om hier aandacht aan te besteden; hoe neem jij beslissingen en hoe doet de ander dat? Hoe verwerk jij en hoe verwerkt de ander deze gebeurtenis? Hoe kun je elkaar steunen? Wat kun je doen als je het niet eens bent met elkaar? In besluitvorming voor mannen kun je hier meer over lezen.  

Als het afstand doen geen geheim is en de familie is op de hoogte, wat is dan het effect op het contact met de familie? Welke invloed heeft je omgeving op je keuze? Je ouders kunnen hun grootouderrol niet vervullen, hoe is dat voor hen? Ook kun je het gevoel hebben dat je in een isolement terecht komt omdat je het moeilijk vindt om er met anderen over te praten. Als niemand weet van de afstand ter adoptie, moet je leren leven met een geheim. Hoe doe je dat? Bij al deze vragen kun je hulp krijgen van de hulpverlener van Fiom. 

Welke emoties komen vaak voor bij het voornemen tot afstand doen?

 • Twijfel 
  Er kan twijfel zijn, maar twijfel betekent niet dat je geen keuze kunt maken. Je kunt wel vinden dat je het beste gekozen hebt, maar met pijn in je hart. Sta je dan écht achter je besluit? Misschien met je hoofd wel, maar met je gevoel niet. Er blijft dan een stukje in je dat denkt: wat als… Of je blijft fantaseren over hoe het anders kan of had gekund. 
   

 • Verdriet 
  Bijna niemand doet afstand ter adoptie zonder moeite, zonder verdriet. Je wilt deze keuze helemaal niet maken. Je had helemaal niet zwanger willen zijn en vindt het heel verdrietig dat je dit moet besluiten. Sommigen verwoorden deze moeilijke keuze als volgt: ‘Het is toch je eigen kind, je eigen vlees en bloed, dat je bij anderen laat opgroeien.’ Het besef dat je kind niet meer bij je hoort, kan veel oproepen. Er is door de geboorte een onlosmakelijke band ontstaan tussen jou en je kind; jij bent de biologische ouder. De afstand ter adoptie kan je een gevoel van verlies geven omdat je jouw kind niet zelf opvoedt. 
   

 • Schaamte of schuldgevoel 
  Veel vrouwen hebben schaamte of schuldgevoel. Ze schamen zich dat ze zwanger geworden zijn en voelen zich schuldig naar hun kind of naar hun omgeving. Sommigen vertellen het daarom niet aan belangrijke mensen in hun leven. Hierdoor kun je gevoelens van isolement en eenzaamheid hebben. 
   

 • Angst 
  Soms is de situatie bedreigend en zie je geen andere uitweg dan afstand doen. Je hebt bijvoorbeeld te maken met geweld of met de dreiging van eerwraak. Je kunt ook bang zijn voor veroordeling of uitstoting. Angst kan nog lang na je besluit aanwezig blijven, omdat je bang bent dat je geheim alsnog uitkomt. 
   

 • Opluchting 
  Het kan zijn dat je opluchting voelt omdat je met je besluit het beste voor hebt of had met je kind. Ook zijn er vrouwen die niets voelen voor hun kind en weinig emoties ervaren. Zij zijn opgelucht dat ze hun leven weer op kunnen pakken zonder kind.  

Hulp bij je besluit over afstand ter adoptie

Deze emoties en gevoelens zijn heel normaal als je het voornemen hebt tot afstand doen van je kind. Je kunt zelfs afwisselend verdrietig zijn, je angstig voelen en daarna weer opgelucht. Probeer wel te voorkomen dat je door overweldigende emoties helemaal geen keuze maakt. Angst kan verlammend werken, waardoor je het nemen van een besluit steeds verder voor je uit schuift.  
 
Als je nog geen keuze hebt gemaakt over je zwangerschap of twijfelt over afstand ter adoptie kan Fiom je helpen: 

Online oefeningen 
Meld je aan voor de gratis online omgeving 'Zwanger, wat nu?'. Hier vind je informatie en oefeningen die je kunnen helpen om tot een weloverwogen besluit te komen. De oefeningen zijn geschikt voor zowel vrouwen als mannen.  

Face-to-face
Wil je liever een face-to-face gesprek? Dat kan ook. Neem contact met ons op: 088 126 49 00. We verwijzen je dan door naar een gespecialiseerde hulpverlener bij jou in de buurt voor een gratis keuzehulpgesprek. Dit kan ook anoniem.