In het verleden hebben naar schatting 15.000 tot 20.000 vrouwen in Nederland hun kind ter adoptie afgestaan. In de meeste gevallen werd er rondom de afstand ter adoptie het een en ander vastgelegd. Van deze gegevens is een dossier opgebouwd, het afstandsdossier. Niet van alle dossiers is bekend waar ze worden bewaard. Daarnaast is ook op andere manieren voor geadopteerden belangrijke informatie vastgelegd. Voor zowel moeder als kind kan het waardevol zijn om de informatie in te zien.

Dit kan antwoord geven op vragen over het verleden waar mensen soms al decennia mee rondlopen. Om nog meer geadopteerden en afstandsmoeders toegang te verlenen tot afstammingsinformatie, start Fiom een archiefonderzoek naar afstandsdossiers en overige documenten met informatie.
Heb jij informatie over de opslag van afstandsdossiers en afstammingsinformatie? Alle informatie is welkom! Je kunt mailen naar onderzoek@fiom.nl of bellen naar Sophie Bolt op 088 126 49 00. 

Het afstandsdossier 

Het afstandsdossier gaat over de afstandsmoeder en de redenen waarom zij afstand heeft gedaan of moeten doen. Het bevat informatie over de procedure die de afstandsmoeder heeft gevolgd en de overwegingen tot het afstaan. Soms staat er ook informatie in over de eerste maanden van het leven van het kind. 

In Nederland zijn vanaf 1956 afstandsdossiers bijgehouden, maar niet alle dossiers zijn bewaard gebleven. Het is ook niet van alle dossiers bekend waar ze worden bewaard. De afstandsdossiers liggen verspreid door heel Nederland, met name in archieven. Er zijn ook situaties bekend waarbij de afstandsdossiers door individuen of andere instellingen worden bewaard. 

Overige documenten met afstammingsinformatie

Daarnaast kan afstammingsinformatie ook vastgelegd zijn in andere documenten, zoals dagboeken, foto’s en notities. Er zijn situaties bekend waarbij deze documenten op privélocaties bewaard zijn, bijvoorbeeld thuis bij een oud-medewerker van een kindertehuis. Fiom inventariseert welke documenten er zijn en waar deze opgeslagen liggen, zodat zo veel mogelijk geadopteerden en afstandsmoeders toegang krijgen tot hun (afstammings)informatie. 

Teleurstelling voor geadopteerden en afstandsmoeders

We moeten helaas regelmatig geadopteerden en afstandsmoeders teleurstellen als afstandsdossiers niet vindbaar zijn. Deze documenten bevatten vaak veel waardevolle informatie voor hen. Voor geadopteerden geeft het afstandsdossier vaak antwoord op de vraag van wie zij afstammen, een mensenrecht. Dit recht wordt hen ontnomen doordat de afstandsdossiers niet vindbaar en/of toegankelijk zijn.

Geen totaaloverzicht van alle dossiers en documenten

In Nederland is geen totaaloverzicht van de opslaglocaties van alle dossiers. Fiom heeft het meeste inzicht op waar de dossiers te vinden zijn maar helaas is ook ons overzicht, door bovengenoemde redenen, niet compleet. We willen dit overzicht graag zo veel mogelijk aanvullen, zodat alle afstandsmoeders en geadopteerden hun dossiers in kunnen zien.

Hulp gevraagd!

In een poging om de nu nog niet in beeld zijnde dossiers en andere documenten, zoals dagboeken, boven tafel te krijgen, vragen wij om hulp. Jij hebt mogelijk waardevolle informatie voor ons:

  • Ben je werkzaam (geweest) bij een (archief)instelling die afstandsdossiers of afstammingsinformatie in hun bezit hebben? 
  • Ben je werkzaam (geweest) in een moederhuis en weet jij waar het moederhuis de dossiers heeft bewaard? 
  • Weet je waar mogelijk afstandsdossiers of overige afstammingsinformatie bewaard is? 
  • Ken je iemand uit je netwerk die ons verder kan helpen? 

Alle informatie is welkom! Wil je helpen door deze informatie met ons te delen? Je kunt mailen naar afstamming@fiom.nl.

Wanneer er persoonsgegevens van derden aan ons worden doorgegeven dan zetten wij ons in om alsnog toestemming te verkrijgen van die personen voor het verwerken van hun persoonsgegevens. Wij zullen deze persoonsgegevens verwijderen wanneer hier om gevraagd wordt. Ben je benieuwd hoe wij met persoonsgegevens omgaan? Lees ons privacyreglement.

Fiom beheert ook het Contactregister Kindertehuizen, waarmee wij oud-medewerkers en oud-bewoners van kindertehuizen in contact willen brengen