ATA 2014

Als een vrouw onbedoeld zwanger is en niet zelf voor haar kind denkt te kunnen zorgen, kan zij overwegen haar kind af te staan ter adoptie. Het artikel  Afstand ter adoptie anno 2014  in het Adoptie Magazine geeft een beeld van aantal, omstandigheden en motieven van de ouder(s) die in 2014 overwogen afstand te doen van hun kind. 

Lees het artikel