Ben je zwanger en is abortus of zelf voor je kind zorgen geen optie (meer) voor jou? Dan kun je overwegen je kind af te staan ter adoptie. Dit is een ingrijpende beslissing die je niet zomaar neemt. Om tot een besluit te komen, moet je over veel dingen nadenken. Daarom is er een bedenktijd ingesteld van drie maanden vanaf de bevalling. Hoe maak je een weloverwogen keuze en wat gebeurt er na de wettelijke bedenktijd bij afstand ter adoptie? 

Afstand ter adoptie - Afstand ter adoptie.jpg

Wat is afstand doen van je kind?  

Als je je kind afstaat ter adoptie worden alle juridische banden tussen jou en je kind definitief verbroken. Je hebt op geen enkele manier zeggenschap meer over je kind en het krijgt de achternaam van de adoptieouders. Het is een ingrijpende beslissing met grote gevolgen. Zo’n beslissing neem je niet zomaar. Daarom hebben de instanties die je begeleiden een bedenktijd ingesteld van drie maanden vanaf de bevalling. Fiom begeleidt je daarbij gratis en op jou afgestemd.  

Na de geboorte drie maanden bedenktijd 

Als je afstand ter adoptie overweegt, gaat je kind na de geboorte eerst naar een tijdelijk pleeggezin (neutraal-terrein-gezin) en wordt het gezag overgenomen door een voogd. Jij kan dan nog een paar maanden bijkomen en nadenken voordat je een uiteindelijk besluit neemt. De biologische vader van het kind zal er – als dat mogelijk is - bij betrokken worden. In die drie maanden kan jij (of kunnen jullie) je kind zien als je dat wilt. Ook heb je in die tijd, alleen of samen, gesprekken met een hulpverlener van Fiom. Deze hulpverlener helpt je stil te staan bij je gevoelens en gedachtes.  

De hulp van Fiom is gratis voor jou en de hulpverlener kan je veel informatie geven over alle onderwerpen die belangrijk zijn om je besluit te nemen. Na je besluit is er begeleiding voor je in de verdere procedure. Ook als je in deze periode ondersteuning nodig hebt bij praktische zaken helpt Fiom je de juiste hulp te vinden. 

Hoe maak je een weloverwogen keuze? 

Om een weloverwogen keuze te kunnen maken, moet je goed weten welke alternatieven er zijn. Daarom zal de hulpverlener in deze periode met je praten over alle opties die er zijn indien je een afstand ter adoptie overweegt. Zo kun je mogelijk kiezen voor een pleeggezin, dat tijdelijk of tot het volwassen is voor je kind zorgt. Pas als je weet wat alle mogelijkheden inhouden en er voldoende bij stilgestaan hebt, kun je een bewuste keuze maken. Ongeveer drie maanden na de bevalling besluit je (alleen of samen) definitief of je je kind wilt afstaan ter adoptie. 

Als iemand anders (bijvoorbeeld jeugdzorg) het gezag over je (ongeboren) kind of eventueel andere kind(eren) heeft, wordt er gekeken welke keuzes je hebt en is het onduidelijk of Fiom hierbij betrokken zal zijn. Hierover zal dan altijd eerst overleg plaatsvinden tussen Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en Fiom. 

Na je keuze voor adoptie 

Heb je ná de bedenktijd van drie maanden besloten om je kind af te staan ter adoptie, dan wordt er een adoptiegezin gezocht en gaat het kind zo snel mogelijk naar mensen die je kind willen adopteren. De rechter verlengt het gezag van een voogd over je kind.  

Wanneer de adoptieouders één jaar voor je kind hebben gezorgd, kunnen zij de adoptie aanvragen. Dit gebeurt via de rechtbank. In die periode zal de rechter ook van jou willen weten of je er nog steeds achter staat. Op het moment dat de rechter de adoptie uitspreekt, is je kind dus minimaal een jaar en drie maanden oud. Jij bent dan ‘afstandsmoeder’ geworden en de adoptieouders officieel ‘adoptieouders’. De juridische banden tussen jou en je kind zijn verbroken: het kind krijgt de achternaam van zijn adoptieouders en is helemaal opgenomen in hun gezin.  

Heb je recht op informatie als afstandsmoeder? 

Hoewel je als afstandsmoeder geen recht meer hebt op je kind, is het wel mogelijk om ieder jaar informatie over haar of hem te ontvangen. Fiom maakt in dat geval een correspondentiedossier aan en fungeert dan als een soort doorgeefluik in de informatie die uitgewisseld wordt, zodat beide partijen hun privacy kunnen behouden. De opties hiervoor wordt tijdens jouw proces van afstand ter adoptie uitgebreid besproken en op grond daarvan zal dit ook een criterium zijn bij het matchen van de adoptieouders.  

Afstand ter adoptie doen is een ingrijpend besluit dat je niet zomaar neemt. Als je regelmatig contact wil houden met je kind, maar er zelf (momenteel) niet voor kan zorgen kan een (tijdelijk) pleeggezin een mogelijkheid voor je zijn. 

Twijfel je over afstand ter adoptie? 

Dan is het goed om precies te weten wat afstand ter adoptie inhoudt. Lees de belangrijkste stappen van de afstandsprocedure en lees waarmee je rekening moet houden. In onze folder kun je ook veel informatie vinden over afstand ter adoptie.  

Download de brochure 'Afstand ter adoptie'  

Hulp bij je besluit over afstand ter adoptie

Moet je zwangerschap geheim blijven? 

Is het belangrijk dat de zwangerschap geheim blijft? Neem dan contact op met Fiom. Wij kunnen je helpen.  

Informatie over geheimhouding