12/12/2023

De commissie die onderzoek doet naar afstand en adoptie in Nederland - in de periode van 1956 tot 1984 - publiceert maandelijks een nieuwsbrief. In de laatste nieuwsbrief staat dat Atria, die het deelonderzoek uitvoert waarin mensen ervaringen delen, samen met de commissie heeft besloten om aanmelding voor dit onderzoek in ieder geval mogelijk te maken tot 15 december 2023. Zo krijgen mensen meer tijd om te besluiten of ze willen meedoen. En zo krijgen mensen die zich hebben aangemeld meer tijd om de vragenlijst in te vullen en terug te sturen.

Het onderzoek van Atria richt zich specifiek op de levensgeschiedenissen van mensen die met afstand en/of adoptie te maken hebben gehad. De onderzoekers zien in de aanmeldingen dat er nog weinig mensen hebben meegedaan die voor een afgestaan kind hebben gezorgd, zoals pleegouders of adoptieouders. Ook zien ze nog weinig vaders van wie een kind is afgestaan als deelnemer in het onderzoek. 

Kijk voor meer informatie op de website van CBAA