Verder lezen

Een abortus staat meestal niet op zichzelf. Er komt vaak veel meer kijken dan je in de eerste instantie had verwacht of waar je rekening mee had gehouden. Zaken die bijvoorbeeld betrekking hebben op je omgeving en (naaste) familie. Betrek je hen bij het maken van een beslissing of besluit je juist je keuze geheim te houden en er niet over te praten. En je partner? Hoe is hij/zij bij het proces betrokken en hoe gaat je partner daarmee om?

Ook de manier waarop je zwanger bent geraakt, kan een belangrijke rol spelen bij de keuze voor abortus. Was er bijvoorbeeld sprake van een vrijwillige seks, werd je gedwongen en/of kwam er geweld aan te pas?

Op de pagina's Rol van de omgeving, Mannen en abortus en Geweld en dwang lees je meer over deze onderwerpen en de invloed die zij (kunnen) hebben bij het maken van een beslising.