23/12/2022 

Door een besluit van het huidige kabinet zal in 2023 meer nazorg na abortus gratis en toegankelijker worden. Dit aanbod zal worden geïntegreerd in het bestaande netwerk keuzehulp.

Voor nazorg na abortus kun je op dit moment bij Fiom terecht voor online hulp. Daarnaast zijn er een aantal plekken in Nederland waar ook live gesprekken (op locatie) kunnen worden gevoerd. Maar deze zijn niet voor iedereen gratis en makkelijk bereikbaar. Dat terwijl Fiom van mening is dat er geen drempels mogen zijn wanneer iemand behoefte heeft aan psychosociale hulp na een abortus. 

Op dit moment kunnen vrouwen en mannen voor hulp bij het maken van een keuze over de ongewenste zwangerschap al terecht bij keuzehulpverleners. Deze ondersteuning vind je in het hele land. De specialisten die de keuzehulpgesprekken voeren mogen vanaf medio 2023 ook gratis nazorg na abortus gaan aanbieden. In één of meerdere gesprekken kan een hulpverlener begeleiden in de verwerking van de abortus. Ook als je geen keuzehulpverlener hebt gesproken voor de abortus of de abortus al langer geleden is kun je hiervan gebruik maken. 

Fiom gaat in de eerste helft van 2023 de professionals opleiden die nazorg na abortus gaan bieden. Daarnaast krijgen de aanbieders van deze nazorg een plek op de website van het Landelijk Informatiepunt Onbedoelde Zwangerschap, zodat de plekken waar je terecht kunt voor nazorg na abortus voor iedereen vindbaar zijn.