De keuze voor abortus

Redenen voor abortus

Vrouwen (en partners) die kiezen voor een abortus hebben daar diverse redenen voor, bijvoorbeeld: 

  • Er is sprake van een ‘compleet’ gezin en gezinsuitbreiding past niet binnen het toekomstperspectief.
  • Zij en/of hij denkt niet in staat te zijn de ouderrol te vervullen.
  • Er spelen praktische problemen op gebied van financiën, huisvesting, opleiding en/of werk.
  • Er is geen (geschikte) partner.
  • Er zijn medische redenen.
  • De zwangerschap is op een niet gewenste manier tot stand gekomen (seksueel misbruik, geweld). In het boekje 'Zwanger door incest' vind je meer informatie. 
  • Er is op dat moment geen kinderwens.

Iedere situatie is anders en in iedere situatie heb je zaken die een rol kunnen spelen bij het nemen van een besluit. Die redenen spelen vaak niet alleen een rol bij het nemen van een besluit, maar hebben ook invloed op de periode ná het nemen van een besluit.

Van invloed op de keuze en de verwerking

Hoe is de zwangerschap ontstaan? Was er sprake van gewenste seks of kwam er geweld aan te pas? Op welk moment heb je de zwangerschap ontdekt? Hoeveel tijd had je voor het nemen van een zorgvuldig besluit of heb je in paniek gehandeld? Heb je je laten leiden door anderen of was het je eigen beslissing? Speelde je financiële of medische situatie mee?

De omstandigheden waarin je je besluit hebt genomen, kunnen in een later stadium ook van invloed zijn op de verwerking van de abortus. Als je een abortus hebt gehad, ontdek je misschien dat een of meerdere aspecten die van belang zijn bij het nemen van een goed besluit, bij jou te weinig aan bod zijn gekomen.

Achteraf kan het moeilijk zijn om je te herinneren hoe je tot je besluit bent gekomen. Vanuit wat je nu weet, denkt en voelt, zou je misschien anders handelen.

Tijdens onze online begeleiding kun je onder andere stilstaan bij hoe je tot je besluit voor een abortus bent gekomen. Er zijn oefeningen die je kunnen helpen bij de verwerking van je besluit.

Meer informatie over besluitvorming en verwerking bij abortus

Voor meer informatie over besluitvorming bij ongewenste zwangerschap en verwerking bij abortus kun je het boekje 'Zwanger, wat nu?' downloaden. Dit boekje geeft informatie over keuzemogelijkheden, besluitvorming, abortus en verwerking.

Op onze website vind je de contactinformatie van Fiom en alle adressen van abortusklinieken.

Download het boekje 'Zwanger, wat nu?'