Een jaar later!

Precies een jaar geleden kwam ik erachter dat ik ongewenst zwanger was. En nu een jaar later sta ik nog steeds achter mijn keus voor de abortus. Waar ik veel aan gehad heb is om het te delen met 2 vriendinnen waarvan ik wist dat ze hun mening niet zouden geven. Ze hebben mij mijn verhaal laten doen en gekeken of ik ergens twijfels had. Nee, die had ik niet.
Er was meer een oerkracht die tegen mij riep: 'nee, nee, nee geen kind'. Voor ik het met hun besprak heb ik diverse fora gelezen en daar merkte ik vooral op dat er zoveel mensen en vooral zoveel meningen zijn en ik begrijp dat het voor sommige meisjes en vrouwen lastig en moeilijk is om dan te doen wat jij voelt en jij wilt. De enige die dat kan bepalen ben jezelf. 

Denk ik nog weleens terug aan die periode? Ja dat doe ik wel, net als ik ook wel terugdenk aan andere belangrijke gebeurtenissen in mijn leven. Deze ervaring heeft mij verder gevormd. Ik heb een kracht van mezelf leren kennen die ik niet kende en mijn band met mijn vriendinnen is inniger geworden. En weet ik dat wanneer ik iets doe waarbij mijn intuïtie zegt dat het goed is het ok is en mijn keus er mag zijn.