06/12/2022

Ongewenst zwangere vrouwen die tot en met negen weken zwanger zijn, mogen voortaan de abortuspil voorgeschreven krijgen door hun huisarts. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel dat dat mogelijk maakt.

Instemming met het wetsvoorstel betekent in de toekomst meer keuzevrijheid voor de ongewenst zwangere vrouw. De pil wordt voor sommige vrouwen toegankelijker omdat de huisarts in de buurt zit én een deel van de vrouwen de stap naar de huisarts gemakkelijker vindt dan de stap naar een abortuskliniek.

Er zijn nog wel wat aandachtspunten voor de uitrol van dit wetsvoorstel. Zo is de abortuspil nu gratis, maar wanneer deze via de huisarts wordt verstrekt moet nog wel geregeld worden dat ongewenst zwangere vrouwen daar kosteloos terecht kunnen. Ook is het belangrijk dat vrouwen 24/7 een deskundige arts kunnen bereiken als het gebruik van de pil heftig wordt ervaren. Na kantoortijden worden de patiënten van huisartsen vaak doorverwezen naar de spoedpost, waar de kennis over het gebruik van de pil dan ook goed geborgd moet zijn. Tot slot blijkt uit verschillende peilingen dat minder dan de helft van de huisartsen van plan is om de pil te verstrekken. Deze achtergrond is belangrijk om mee te nemen in de communicatie over de abortuspil bij de huisarts om reële verwachtingen te scheppen.