factsheet

Factsheet online hulp bij abortusverwerking 2016-2020

De factsheet online hulp bij abortusverwerking 2016-2020 biedt informatie over het aantal gebruikers van de module 'Abortusverwerking'. Ook wordt ingegaan op de achtergrond van deze vrouwen, hoe lang zij zwanger waren op het moment van de abortus, hoe lang de abortus geleden was op het moment dat zij hulp zochten en of de klachten zijn afgenomen na het doorlopen van de module.

Zwanger wat nu_informatievefolder-2024.jpg

Brochure 'Zwanger, wat nu?'

De brochure 'Zwanger, wat nu?' (PDF, 2024) is bedoeld voor vrouwen en meisjes die onverwacht of ongewenst zwanger zijn. Ook voor mannen en jongens biedt deze brochure informatie over en inzicht in keuzemogelijkheden, besluitvorming en de verwerking van een abortus.

factsheet

Factsheet herhaalde abortus in Nederland

Jaarlijks worden er zo’n 10.000 abortussen uitgevoerd bij vrouwen voor wie dit niet de eerste keer is. Dit aantal is al jaren stabiel. Het terugdringen van het aantal herhaalde zwangerschapsafbrekingen is door het huidige kabinet op de politieke agenda gezet. Om te bepalen hoe de preventie van herhaalde ongewenste zwangerschap en abortus kan worden verbeterd, is het van belang om te weten welke vrouwen hiermee te maken hebben. 

De factsheet Herhaalde Abortus in Nederland biedt een beknopt overzicht van de achtergrond, de oorzaken van de ongewenste zwangerschappen en de opvolging na een (herhaalde) abortus.

a

Abortus blijvend onderwerp van discussie

Wereldwijd is abortus een juridisch, maar vooral moreel discussiepunt. Wetgeving rondom wat wel en niet mag bij afbreking van een zwangerschap is zowel in de politieke arena als op straat een terugkomend onderwerp van gesprek. Niet alleen ver van huis, ook in Europa is de mogelijkheid om te kiezen voor abortus niet vanzelfsprekend. Een overzicht van de situatie in Europa.

infographic abv

Infographic abortusverwerking

Wie maken er gebruik van de online hulp bij abortusverwerking van Fiom? We hebben het overzichtelijk onder elkaar gezet in een infographic (PDF, 2015).