Geadopteerden - Hulpverlening voor geadopteerden.jpg

Een longitudinale cohortstudie naar de psychische gezondheid van vrouwen die een abortus meemaken.

 

Samenvatting
In samenwerking met het Trimbos-instituut is een longitudinale cohortstudie uitgevoerd, de Dutch Abortion and Mental Health Study (DAMHS), die op vergelijkbare wijze was opgezet als het grootschalige bevolkingsonderzoek naar psychische gezondheid, de Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 (NEMESIS-2). Er bleek dat DAMHS-vrouwen significant vaker dan NEMESIS-2 vrouwen in het verleden al psychische aandoeningen gehad hadden. Het risico op het ontstaan van psychische aandoeningen bleek echter niet verhoogd na de abortus.

Zwaarder proces voor vrouwen die eerder psychische aandoeningen hadden
Vrouwen die eerder psychische aandoeningen hadden, maakten een zwaarder proces rond de abortus door dan vrouwen zonder deze geschiedenis, en de abortus verhoogde bij deze groep op korte termijn het risico op psychische aandoeningen, maar op lange termijn niet meer. Eerdere psychische aandoeningen vormde een consistente risicofactor, alsook andere negatieve levensgebeurtenissen en het hebben van een onstabiele relatie. Er zijn geen aanwijzingen dat een abortus tot psychische aandoeningen leidt. Wel is het belangrijk dat er oog is voor reeds bestaande psychische aandoeningen in deze groep.

Opdrachtgever
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).