Links zit een vrouw in een stoel en rechts zit een man in een stoel

Onderzoek naar de relatie tussen abortus en psychische gezondheid. Er wordt gekeken naar de psychische gezondheid 5 jaar na abortus. 

 

Samenvatting
In de Verenigde Staten is counseling verplicht als je voor abortus kiest. Dit is gebaseerd op de veronderstelling dat een abortus schadelijk is voor de psychische gezondheid van de vrouw. Biggs et al (2016) hebben onderzocht of dit inderdaad zo is, middels een grootschalig, longitudinaal onderzoek. Er is gekeken naar de mentale gezondheid en het psychisch welbevinden van vrouwen die voor een abortus kozen en deze behandeling wel of niet hebben gekregen. Deze vrouwen zijn vijf jaar lang gevolgd, waarbij ze om de zes maanden werden geïnterviewd.

De resultaten laten zien dat vrouwen die voor abortus kiezen en deze ook krijgen, betere psychische gezondheidsuitkomsten laten zien dan vrouwen die geweigerd worden voor behandeling. Er is dus geen wetenschappelijke ondersteuning gevonden voor deze wetgeving, die de toegang tot abortus wil beperken op basis van vermeende risico's voor de psychische gezondheid van de vrouw.