Vrouw wordt getroost door andere vrouw

Longitudinaal onderzoek naar de psychische gevolgen van een abortus heeft uitgewezen dat een abortus ook na 5 tot 6 jaar, geen verhoogd risico geeft op een psychische aandoening. Dit is gebleken uit vervolgonderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos-instituut.

Onderzoek relatie abortus en psychische gezondheid 

Samenvatting
Longitudinaal onderzoek naar de psychische gevolgen van een abortus heeft uitgewezen dat een abortus ook na 5 tot 6 jaar, geen verhoogd risico geeft op een psychische aandoening. Dit is gebleken uit vervolgonderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos-instituut.

Uit de eerste vervolgmeting van het onderzoek (Van Ditzhuijzen et al., 2017) bleek al dat vrouwen die nooit eerder psychische aandoeningen hadden gehad, in de periode van 2,5 tot 3 jaar na de abortus geen verhoogd risico hadden op het ontwikkelen van psychische problematiek. Voor vrouwen die wel al eerder psychische aandoeningen hadden gehad, gold dat zij in die periode mogelijk wel een iets verhoogd risico op hernieuwd optreden van aandoeningen hadden.

Uit de tweede en laatste vervolgmeting, 5 tot 6 jaar na de abortus, blijkt dat een abortus over het algemeen niet samenhangt met latere psychische aandoeningen, ook niet voor vrouwen die al eerder psychische problemen hadden meegemaakt. Het huidige onderzoek bevestigt hiermee resultaten van Amerikaans en Scandinavisch onderzoek, waaruit ook blijkt dat abortus het risico op psychische aandoeningen niet verhoogt.

Opdrachtgever
Universiteit Utrecht
Trimbos-instituut