In samenwerking met de Radboud Universiteit voert Annick van Brouwershaven van Fiom een promotieonderzoek uit naar de stigmatisering van onbedoelde zwangerschap in Nederland.    

Personen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap worden vaak geconfronteerd met stigmatisering. Dit kan gevolgen hebben op hun ervaringen met de onbedoelde zwangerschap en hun vermogen en bereidheid om hulp te zoeken. Bovendien kunnen stigma’s op de verschillende keuzemogelijkheden van invloed zijn op het keuzeproces bij een onbedoelde zwangerschap.  

Vanwege een gebrek aan wetenschappelijke kennis begrijpen we echter nog niet volledig hoe stigma's op onbedoelde zwangerschap iemands leven kunnen beïnvloeden. Tijdens een vierjarig promotietraject onderzoeken we welke stigma’s in Nederland voorkomen, welke invloed deze stigma’s hebben en hoe mensen hiermee omgaan. Fiom zal deze kennis gebruiken om stigmatisering tegen te gaan en de begeleiding bij onbedoelde zwangerschap te verbeteren. 

Het onderzoek is gestart in 2022 en loopt door tot 2026. Wil je meer weten? Neem dan contact op via onderzoek@fiom.nl.