In samenwerking met de Universiteit Utrecht doet Daphne Latour van Fiom onderzoek naar druk in de besluitvorming rondom abortus. Uit eerdere studies weten we dat het onder drang of dwang nemen van een beslissing over een onbedoelde zwangerschap kan leiden tot psychosociale klachten naderhand. Dwang en drang wordt daarbij vaak gezien als het met fysiek of psychisch geweld dwingen tot een bepaalde keuze; de meer extremere vormen van druk.  

De vraag is echter welke minder extreme vormen van druk er zijn en welke invloed deze hebben. En hoe ervaart zowel de vrouw als de man dit zelf in het keuzeproces? Waar eindigt een discussie en waar begint druk? Hierbij focussen we op de druk die door de partner (zowel vrouw als man), bewust of  onbewust, wordt uitgeoefend. 

Deze nieuwe inzichten vertalen we naar de praktijk. Het doel van dit onderzoek is om beter te herkennen wanneer er sprake is van druk en om de begeleiding van het besluitvormingsproces bij abortus te kunnen verbeteren. Het onderzoek is gestart in 2023 en loopt door tot 2028. Wil je meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op via onderzoek@fiom.nl