Omgaan met de abortus

Over het algemeen verwerken mannen ingrijpende gebreurtenissen anders dan vrouwen. Dat geldt ook voor het omgaan met een abortus. Na de abortus gaan de meeste mannen snel weer over tot de orde van de dag. Ze praten er weinig over of doen dat pas als ze er 'overheen' zijn. Veel mannen zijn gewend om problemen zelf op te lossen en doen minder snel een beroep op een hulpverlener.

In een relatie kan een abortus lang doorwerken, zeker als de man en vrouw het niet eens waren over het besluit. Er kan sprake zijn van (onuitgesproken) verwijten, de verantwoordelijkheid kan bij de ander worden gelegd. Ook na een besluit waar beide partners zich in konden vinden, kan de behoefte om er over te praten of het verwerken van het besluit verschillen. Het kan voor beiden lastig zijn om met die verschillende behoeften om te gaan.