Abortus een vrouwenzaak?

Dat abortus alleen een vrouwenonderwerp is, is een veelvoorkomende misvatting. Ruim 6% van alle Nederlandse mannen is ooit betrokken geweest bij een zwangerschapsafbreking. En daarmee is abortus óók een mannenzaak.

Als er sprake is van een ongewenste of ongeplande zwangerschap hopen veel mannen en vrouwen samen te beslissen over de voortzetting van de zwangerschap. Omdat de vrouw wettelijk gezien zelfbeschikking heeft over haar lichaam, is zij in feite degene die de eindbeslissing heeft over de zwangerschap.
Een man kan daardoor in een situatie komen waarin hij geen controle heeft over (een belangrijk deel van) zijn leven. 

Gevoelens en vragen

Dat kan positieve en negatieve gevoelens oproepen bij de man over de zwangerschap of gevoelens van machteloosheid en controleverlies.

En het kan vragen oproepen als:

  • Is er een kinderwens (of in de toekomst) of absoluut geen kinderwens?
  • Wat verwacht ik van het vader worden?
  • Hoe weet ik of ik klaar ben om vader te worden? Wat is daar voor nodig?

Het zou kunnen dat het besluit ook andere dingen in beweging zet. Eventueel onopgeloste onderliggende problemen worden door deze nieuwe situatie zichtbaar. Bijvoorbeeld problemen in de relatie, onverwerkte (eerdere) seksueel geweld-ervaringen, of het verlies van een dierbare.

Het besluit over een ongewenste zwangerschap wordt uiteindelijk genomen door de zwangere vrouw, maar heeft zeker ook effect op het leven van een man

Lees meer over de betrokkenheid bij het besluit