Hulp na een abortus

Gevoelens van leegte, verdriet of schuld zijn heel normaal in de eerste dagen na een abortus. Het helpt om er met iemand over te praten of om deze gevoelens van je af te schrijven. 

Houden de klachten langer aan, zoek dan hulp bij het verwerken van de abortus. Je kunt gratis en anoniem gebruik maken van onze online begeleiding Abortusverwerking. Onder begeleiding van een hulpverlener neem je je ervaringen door en bekijk je wat deze voor jou hebben betekend. Dit gaat onder andere over de ontdekking van je zwangerschap, hoe jij tot een keuze bent gekomen, de dag van de abortus en de steun die je al, dan niet, hebt gehad. 

Driekwart van de vrouwen die onze online begeleiding hebben doorlopen, geeft aan dankzij deze hulp minder klachten te hebben. En als deze klachten zich wel voordoen, hebben ze geleerd hoe ze hier beter mee om kunnen gaan.

Informatie over de online begeleiding