Gevoelens van leegte, verdriet of schuld, maar ook opluchting zijn heel normaal in de eerste dagen na een abortus. Het helpt om er met iemand over te praten of om deze gevoelens van je af te schrijven. De gevolgen van een abortus kunnen ook langer aanhouden en je dagelijks leven gaan beïnvloeden. Wat kun je doen als je last hebt of blijft houden van de abortus? 

Abortus - Gevolgen en hulp na abortus.jpg

Elk jaar kiezen circa 30.000 vrouwen in Nederland voor abortus. Sommige vrouwen weten duidelijk wat ze willen, anderen ervaren het als een worsteling tussen gevoel en verstand. Uiteindelijk zijn de meeste vrouwen tevreden over hun keuze voor abortus en beschrijven gevoelens van opluchting en het nemen van verantwoordelijkheid.  

Gevoelens na een abortus 

Een keuze maken over je ongewenste of onbedoelde zwangerschap is een zware beslissing. Ondanks de overtuiging dat je de juiste keuze hebt gemaakt, kunnen er gevoelens van schuld, schaamte en verdriet ontstaan. Dat is heel normaal. De eerste periode na een abortus is meestal het zwaarst. Over het algemeen verdwijnen de meeste klachten na verloop van tijd. Ook gevoelens van opluchting en tevredenheid over je gemaakte keuze mogen er zijn. 

We weten in ieder geval uit onderzoek (Van Ditzhuijzen, 2017) dat vrouwen die een abortus ondergaan niet meer risico lopen op psychische problemen dan andere vrouwen. Vrouwen die onder druk of voor hun gevoel gedwongen voor abortus kiezen, ervaren achteraf wel meer psychosociale klachten (Van der Heij, 2017). Het zelf nemen van een weloverwogen besluit is dus heel belangrijk. 

Meer over klachten na een abortus

Hulp bij de verwerking van je abortus 

Houden je klachten langere tijd aan, zoek dan hulp bij het verwerken van de abortus. Je kunt gratis en anoniem gebruik maken van onze online module abortusverwerking. In deze module komen een aantal thema’s aan bod die je zelf kunt kiezen. Het gaat onder andere over de ontdekking van je zwangerschap, hoe jij tot een keuze bent gekomen, de dag van de abortus en de steun die je, al dan niet, hebt gehad.  

Driekwart van de vrouwen die onze online module hebben doorlopen, geeft aan minder klachten te hebben. En als deze klachten zich wel voordoen, hebben ze geleerd hoe ze hier beter mee om kunnen gaan.

Ga je liever persoonlijk met een hulpverlener in gesprek? In Nederland zijn gespecialiseerde hulpverleners met wie dit kan. Meer informatie en een overzicht van deze hulpverleners vind je op de website van het Informatiepunt Onbedoelde Zwangerschap. Je kunt ook direct contact opnemen met Fiom.

Informatie over de online module abortusverwerking 

Heb je nog geen keuze gemaakt over je zwangerschap?

Heb je nog geen keuze gemaakt over je ongewenste zwangerschap? In dat geval kun je meer informatie lezen over jouw mogelijkheden bij ongewenste zwangerschap. Je kunt ook onze online keuze-oefeningen maken of een persoonlijk gesprek aanvragen. Deze online omgeving is onafhankelijk, gratis en kan anoniem.  

Informatie over de online module Zwanger, wat nu?