Start 
2020 

Deelnemers gezocht? 
Nee, de dataverzameling is afgerond 

Wanneer resultaten verwacht?  
In de loop van 2024 zal een wetenschappelijk artikel verschijnen. 


 

Fiom is in 2020 gestart met onderzoek naar de ervaringen van Nederlandse vrouwen met de abortuspil. In 2015 koos in Nederland 22% van de vrouwen voor de abortuspil voor het afbreken van de zwangerschap, in 2021 was dit gestegen naar 34%.

Over het onderzoek

Tegelijkertijd kreeg Fiom, maar ook keuzehulpverleners en abortusklinieken, steeds vaker negatieve ervaringsverhalen te horen over de abortuspil. Maar de vraag is of deze verhalen ook overeenkomen met ervaringen op grotere schaal. Reden voor Fiom om te onderzoeken wat de ervaringen met de abortuspil in Nederland zijn. We zoeken antwoord op de vragen welke fysieke en emotionele aspecten erbij komen kijken; in hoeverre komt de verwachting overeen met de ervaring? En welke factoren zijn van invloed op de ervaring?

Dataverzameling

Alle vrouwen die bij een abortuskliniek kozen voor de abortuspil werden gewezen op het onderzoek. Uiteindelijk hebben 138 cliënten de online vragenlijst van het onderzoek ingevuld, waarbij zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie is verzameld. De data wordt geanalyseerd met als doel de onderzoeksvragen te beantwoorden. Daarnaast worden de resultaten, in samenwerking met de NGvA, vertaalt naar de praktijk zodat op termijn onbedoeld zwangere vrouwen beter kunnen worden geïnformeerd en begeleid voorafgaand, tijdens en na de abortuspilbehandeling.

Tot slot wordt aan een wetenschappelijk artikel over de resultaten van het onderzoek gewerkt. Zodra het mogelijk is, zal deze ook op de website van Fiom gepubliceerd worden.