Er zijn naar schatting 40.000 donorkinderen in Nederland. Een aanzienlijk deel van deze donorkinderen weet dat niet. Stichting Donorkind schat dat 80 tot 90% van de donorkinderen niet weet dat ze donorkind zijn, ook niet als ze al volwassen zijn. Het niet weten kan een grote impact hebben. Het verhaal over hun ontstaan is een familiegeheim gebleven. Veel ouders vinden het lastig om dit geheim te delen met hun kinderen.

Toch is het voor donorkinderen belangrijk om deze informatie van hun ouders te ontvangen. En niet, zoals we steeds vaker zien, via een DNA-test bij een internationale DNA-Databank. Mensen schrijven zich bij deze databanken in omdat ze nieuwsgierig zijn naar hun afkomst en ontdekken dan onverwachts dat ze een donorkind zijn. Het is een grote schok om op deze manier achter de waarheid te komen. Daarbij heeft een mens recht op afstammingsgegevens. Het is beter om er open over te zijn, nu het nog kan.

Deze campagne is een initiatief van Fiom, in samenwerking met Stichting Donorkind, donorkindpodcast De Kwak Kwaakt, podcast DNAzaten en Donorconceptie.nl. Ons doel is om zoveel mogelijk ouders van donorkinderen te informeren dat openheid belangrijk is, zodat zij hun kinderen vertellen over hun ontstaansgeschiedenis.

Bij Fiom kun je terecht voor advies, begeleiding en informatie over donorconceptie. Stichting Donorkind behartigt de belangen van donorkinderen. Op Donorconceptie.nl vind je informatie voor donorkinderen, ouders van donorkinderen, (aspirant) donoren en wensouders. 

Nu het nog kan.png

Waarom een geheim?

In de tijd dat ouders van volwassen donorkinderen gebruik maakten van een vruchtbaarheidsbehandeling, was het gebruikelijk om hier met niemand over te spreken. De arts adviseerde met klem om de kinderen niet in te lichten over hun ontstaansgeschiedenis. Donoren waren anoniem en niet te achterhalen. Het beeld heerste dat als donorkinderen niet op de hoogte waren, er ook geen problemen zouden ontstaan.

Inmiddels heeft de tijd dit beeld ingehaald. Sommige donorkinderen hadden wel degelijk het gevoel dat er iets niet klopte en stelden vragen over hun afkomst. In de maatschappij werd het recht om te weten van wie je afstamt ook steeds belangrijker. Langzaamaan veranderde het perspectief op donorconceptie. Sinds juni 2004 kan anoniem donoren niet meer in Nederland en ouders wordt tegenwoordig aangeraden om zo vroeg mogelijk hun kinderen in te lichten over hun ontstaansgeschiedenis. Toch zijn er nog veel (volwassen) donorkinderen die niet weten dat ze donorkind zijn.

Waarom is het belangrijk om te vertellen?

Het is een mensenrecht om te weten wat je afkomst is. Daarnaast is het belangrijk in relatie tot medische informatie en om te voorkomen dat halfbroers en -zussen een relatie krijgen. Het is onze ervaring dat veel donorkinderen onbewust het idee hebben dat er iets niets klopt. Dit drukt niet alleen zwaar op het donorkind, maar ook op de ouders van donorkinderen die het geheim houden. Wanneer het geheim is uitgekomen, ervaren veel donorkinderen een opluchting en het gevoel dat ze opeens bepaalde dingen snappen. Natuurlijk zijn er ook gevoelens van verwarring en vraagtekens. Hoe iemand hier mee omgaat verschilt per persoon. We zien dat er zelf per ongeluk achter komen, vaak nadelig is voor de relatie tussen ouder en kind en het zelfbeeld van een (volwassen) kind.

Hoe vertel je je volwassen kind dat je hulp hebt gehad van een donor?

Het is nooit te laat om je kind op latere leeftijd te vertellen over diens ontstaansgeschiedenis. Je kind vertellen over donorconceptie is spannend en vraagt moed. Geheimen kunnen schade toebrengen aan familierelaties. Misschien loop je er al langere tijd mee rond en drukt het geheim zwaar op je. Of je hebt nooit beseft dat openheid belangrijk is. Iedereen heeft het recht om te weten van wie je afstamt.

Op latere leeftijd vertellen
Gesprekstips

Gesprekstips

Omdat je niet weet hoe je kind zal reageren, is het spannend om je kind te vertellen over de donorconceptie. Je zoekt nog naar een goed moment en een goede manier. Misschien ben je bang dat je kind je af zal wijzen en dat jullie band er slechter van wordt. Die angst is heel begrijpelijk. Toch blijkt dat bijna nooit te gebeuren.

Op Donorconceptie.nl vind je aandachtspunten en tips om het gesprek aan te gaan. Deze kun je hier bekijken of downloaden via onderstaande knop.

Download gesprekstips

Ervaringsverhalen

Hoe gaan andere ouders in een soortgelijke situatie in gesprek met hun kind(eren)? En hoe ervaren de kinderen dit? Hieronder staan een aantal verhalen van ouders en donorkinderen waarin zij hun ervaringen delen. Ook hebben we verhalen van donoren. Je kunt deze verhalen lezen, maar ook luisteren via de podcasts De Kwak Kwaakt en DNAzaten

Heb je hulp nodig?

We luisteren graag naar je ervaring en zijn er om je vragen te beantwoorden, ook kunnen we je doorverwijzen naar een gespecialiseerde hulpverlener.

Bel: 088 126 49 72

(Bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur)

Of mail naar donorconceptie@fiom.nl

Pers

Journalisten en mediabedrijven kunnen contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie. Dit kan telefonisch via 088 126 49 00 of per mail via pr@fiom.nl.

De Kwak Kwaakt.jpg
DNAzaten.png
Donorconceptie.nl.png
Stichting Donorkind.png