Onderzoek Leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb)

Fiom, de Universiteit voor Humanistiek en Pro Facto doen onderzoek naar leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb). In dit onderzoek werken we ook samen met een donor, een donorkind en vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals Stichting Donorkind, Freya, Meer dan Gewenst, Alleen met Kinderwens, POINT en het samenwerkingsverband LIDC. 

Waarom doen we onderzoek?  

Donorkinderen zijn mensen die verwekt zijn met behulp van een sperma- of eiceldonor. Volgens de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting kunnen donorkinderen vanaf 12 jaar informatie krijgen over sociale en lichamelijke kenmerken van deze donor. Op hun 16e jaar kunnen zij naam, leeftijd en woonplaats opvragen. De overheid heeft advies gevraagd over deze leeftijdsgrenzen. Uit de eerdere evaluatie van de wet bleek dat er onvoldoende onderbouwing was van de huidige leeftijdsgrenzen. Het onderzoek leidt tot een concreet advies aan de overheid welke leeftijdsgrenzen en/of zorgvuldigheidseisen zouden moeten gelden in de Wdkb.    

Het onderzoek bestaat uit 4 invalshoeken: juridisch, ethisch, psychologisch en ervaringen. We onderzoeken de ervaringen van donorkinderen zelf, hun ouders, donoren en hulpverleners met interviews en focusgroepen. In de deelnemersinformatie lees je meer over het deelonderzoek naar de ervaringen.

Wil jij ons helpen? 

Hieronder lees je eerst informatie voor donorkinderen, ouders, donoren en tenslotte voor hulpverleners. 

Interviews met donorkinderen

Ben jij een donorkind tussen de 12 en 30 jaar? 
 Kozen jouw ouders voor een identificeerbare donor na 2004 of een B-donor van vóór 2004? 

Dan zijn we benieuwd naar jouw verhaal. We zouden je graag willen interviewen. Het interview duurt ongeveer 1 tot 2 uur en zal plaatsvinden via beeldbellen. 

Ja, ik ben donorkind en wil me aanmelden

Interview/focusgroep met ouders

✓ Je bent ouder van een donorkind met de leeftijd van 10 tot 30 jaar. 
Je hebt gekozen voor een identificeerbare donor na 2004 of een B-donor van vóór 2004. 

Dan kun jij aan het onderzoek deelnemen. Ben je solomoeder dan kun je deelnemen aan een focusgroep. De focusgroep duurt ongeveer 2,5 uur. Vorm je een moeder-vader of een moeder-moeder-gezin dan houden we graag een interview. Het interview duurt ongeveer 1 tot 2 uur. Zowel de focusgroep als de interviews zullen plaatsvinden via beeldbellen.  

Ja, ik ben solomoeder en wil me aanmelden (vol) 

Ja, ik ben ouder in een moeder-vader gezin
en wil mezelf (en mijn partner) aanmelden

Ja, ik ben ouder in een moeder-moeder gezin
en wil mezelf (en mijn partner) aanmelden

Focusgroep met donoren

✓ Je hebt na 2004 gedoneerd als een identificeerbare donor of vóór 2004 als een B-donor.
Je bent een spermadonor.

Dan kun jij deelnemen aan de focusgroep van donoren. De focusgroep duurt ongeveer 2,5 uur. De focusgroep zal plaatsvinden via beeldbellen.  

Ja, ik wil me als donor aanmelden (vol) 

Focusgroep met hulpverleners 

We zullen hulpverleners persoonlijk benaderen voor deelname aan de focusgroep. Ben jij niet benaderd, heb je ervaring in het begeleiden van het contact tussen donorkind en donor, en wil je wel graag meedoen? Dan kun je contact opnemen met de onderzoekers via onderzoek@fiom.nl  

Vertrouwelijkheid van mijn gegevens

Je laat je gegevens volledig vrijwillig bij ons achter. Je bent daarmee niet verplicht om deel te nemen aan het onderzoek. We bewaren je gegevens op een veilige manier. We houden ons hierbij aan de privacywet. 

Informatie over de onderzoekers 

Fiom is specialist bij afstammingsvragen. Fiom ontvangt subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Lees meer over Fiom. Onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek, van de afdeling zorgethiek, zijn gespecialiseerd in ethische en zingevingsvragen rondom het begin van het leven en verwantschap. Lees meer over de Universiteit voor Humanistiek. Het juridisch deelonderzoek wordt uitgevoerd door Pro Facto, een bureau voor praktijkgericht bestuurskundig en juridisch onderzoek, advies en onderwijs. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw, de Nederlandse organisatie van gezondheidszorgonderzoek en zorginnovatie.

Onderzoek ‘Leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb)’