Op zoek naar je familie

Onderwerp

Op zoek naar je familie

Samenvatting

Er wonen ongeveer 41.000 interlandelijke geadopteerden en 20.000 binnenlands geadopteerden in Nederland. Een groot deel van deze geadopteerden krijgt in zijn of haar leven de behoefte om te gaan zoeken naar hun biologische familie. Fiom biedt hulp bij deze zoekacties. Ze zoeken in binnen- en buitenland en bieden psychosociale ondersteuning bij het zoekproces. In dit artikel vertelt Tom Hendriks hulpverlener bij Fiom hier meer over. Hij heeft jarenlange ervaring in psychosociale begeleiding van onder andere geadopteerden, afstandsmoeders, adoptieouders, donorkinderen en (wens)ouders, en begeleider van mensen bij (inter)nationale zoekacties naar familieleden en de ontmoetingen die daaruit voortkomen.

Auteur

Anouk van der Heij, Tom HendriksĀ (Fiom, 's Hertogenbosch)

Uitgave

Tijdschrift Jeugdbeleid, maart 2017