Onderzoek zoeken naar familie in Sri Lanka en Indonesië

Samenvatting

Het adopteren van een kind uit Sri Lanka of Indonesië door Nederlandse stellen of alleenstaanden werd in Nederland legaal vanaf 1973. In totaal werden 3.416 Sri Lankaanse en 3.071 Indonesische kinderen geadopteerd door Nederlandse stellen of alleenstaanden. De afgelopen jaren zijn meerdere signalen van frauduleuze praktijken bij interlandelijke adoptie naar buiten gekomen. Een veelvoorkomend signaal is de onjuiste informatie over de biologische familie in de adoptiepapieren. Door deze onjuiste informatie is het onwaarschijnlijk of zelfs onmogelijk voor geadopteerden om hun biologische familie te vinden. 

Het onderzoek Biological family searches by international adoptees (2020) verkent en identificeert de factoren die een rol spelen bij de zoektocht naar biologische familie. De steekproef bestond uit 63 zoekopdrachten door geadopteerden naar biologische familie in Sri Lanka en Indonesië. Analyses tonen aan dat de aanwezigheid van officiële documenten met identificerende informatie positief verband houdt met een succesvolle zoekopdracht. Het toevoegen van enkele barrières die als matigende factoren dienden (inclusief signalen van mogelijke fraude), had echter geen invloed op deze positieve relatie. Een plausibele verklaring hiervoor is de kleine steekproefomvang. Op basis van deze en andere resultaten zijn verschillende beleidsaanbevelingen gedaan.

Lees meer informatie over bevindingen en signalen van mogelijke fraude in het nieuwsbericht over publicatie van de factsheet.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Fiom. 

Factsheet

De resultaten van het onderzoek zijn overzichtelijk weergegeven in een factsheet. 

Factsheet zoeken naar familie in Sri Lanka en Indonesië

Bekijk de factsheet

Auteur onderzoek

A. de Mol