The impact of new technologies on the adoption process

Onderwerp

The impact of new technologies on the adoption process 

Uitgave: november 2013, update april 2015

Samenvatting

Nieuwe technologieën hebben adoptieprocedures aanzienlijk verbeterd: doordat de communicatie gemakkelijker is geworden, de kosten zijn verlaagd en er gewoonweg toegang is tot meer informatie. Maar er zijn ook risico’s verbonden aan de komst van nieuwe technologieën. Zo kunnen gedopteerden met behulp van social media (zoals Facebook) gemakkelijk in contact komen met hun biologische familie. Wordt er onjuiste informatie over sommige procedures in landen van herkomst gedeeld en is er risico op de privacy van de aangenomen kinderen. 
Om de positieve impact en de uitdagingen te beoordelen besloot de ISS / IRC om medio 2013 een onderzoek te starten gericht op de beoordeling van de situatie, het bevorderen van de uitwisseling van verschillende ervaringen en het aanbieden van instrumenten aan alle actoren die betrokken zijn bij adoptie. Het onderzoek is in 2015 ge-update. 

Opdrachtgever

ISS/IRC