Onderzoeken

Onderzoeken op het gebied van zoeken naar familie en adoptie.

Fiom onderzoek

Biological family searches by international adoptees, juni 2020
Dit onderzoek verkent en identificeert de factoren die een rol spelen bij de zoektocht naar biologische familie. De resultaten zijn weergegeven in een factsheet.

Op zoek naar je familie, tijdschrift Jeugdbeleid, maart 2017
In dit artikel vertelt Tom Hendriks hulpverlener bij Fiom meer over ​zoeken naar familie in binnen- en buitenland en de psychosociale ondersteuning bij het zoekproces.

Familie gevonden, en nu?, juni 2015
Onderzoek naar de ervaringen bij de ontwikkeling en bestendiging van de relatie tussen interlandelijk geadopteerden en hun biologische familie.

Onderzoek externe partijen 

Het rapport - Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie, februari 2021
De commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie (COIA), onder leiding van mr. Joustra, deed onderzoek naar de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid bij interlandelijke adoptie van kinderen in tenminste de periode van 1967 tot 1998. Hierbij werd met name gekeken naar adopties uit Brazilië, Colombia, Indonesië, Sri Lanka en Bangladesh.

Aankondiging onderzoek betrokkenheid Nederlandse overheid bij adoptiemisstanden, december 2018
Aanleiding van dit onderzoek is informatie die naar boven is gekomen na een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Deze informatie bevat aanwijzingen voor mogelijke actieve betrokkenheid van één of meerdere aan de Nederlandse overheid verbonden personen bij illegale adopties uit Brazilië.

Bezinning op interlandelijke adoptie, november 2016
De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de RSJ gevraagd om te adviseren over een aantal mogelijke toekomstscenario’s voor het interlandelijke adoptiestelsel. 

De toekomst van de keten voor interlandelijke adoptie, mei 2016
Uitgevoerde verkenning naar mogelijke scenario’s voor de inrichting van een toekomstbestendig stelsel aangaande interlandelijke adoptie.

The impact of new technologies on the adoption process, april 2015
Onderzoek naar de invloed van nieuwe technologieën  op het adoptieproces.