Cijfers internationale zoekacties 2014

Fiom werkt samen met /maakt onderdeel uit van International Social Service (ISS), een internationale maatschappelijk werk organisatie met een netwerk van zo`n 80 landen. Via dit internationale netwerk worden er zowel zoekacties als kinderbeschermingszaken begeleid. In 2014 waren dit in totaal 269 cases, waarvan 136 zoekacties en 133 kinderbeschermingszaken.

Zoekacties die in 2014 zijn behandeld

  • Totaal behandelde internationale zoekacties in 2014: 163 (deze zijn vóór of in 2014 gestart).
  • Totaal afgesloten internationale zoekacties in 2014: 73.

Van de 163 behandelde internationale zoekacties, zijn 115 zoekacties adoptie gerelateerd.
Van de 73 afgesloten zoekacties zijn 46 geheel behandeld.

Resultaten volledig behandelde zoekacties

  • 23 gevonden en contact.
  • 7 gevonden en geen contact.
  • 2 gevonden en onbekend of er contact is.
  • 1 overleden.
  • 12 niet gevonden.
  • 1 onbekend.

Van de 78 afgesloten zoekacties zijn 27 niet (geheel) behandeld:

  • 10 personen beschikten over te weinig informatie of Fiom had geen correspondent in het betreffende land.
  • 17 personen zijn de zoekactie gestaakt.

Er vonden 27 zoekacties vanuit het buitenland in Nederland plaats (waarvan 13 afgerond in 2014). En 136 zoekacties vanuit Nederland in het buitenland (waarvan 60 afgerond in 2014).