Cijfers internationale zoekacties 2013

Internationale zoekacties

Deze cijfers van internationale zoekacties in 2013 zijn afkomstig van de afdeling ISS (International Social Service) van Fiom. Voor zoekacties in het buitenland maakt Fiom gebruikt van het internationale netwerk van International Social Service. Sinds de fusie met de Nederlandse afdeling van ISS in 1999 is Fiom de Nederlandse vertegenwoordiging van dit netwerk.

Zoekacties die in 2013 zijn behandeld

  • Totaal behandelde internationale zoekacties in 2013: 183 (deze zijn vóór of in 2013 gestart).
  • Totaal afgesloten internationale zoekacties in 2013: 87.

Van de 183 behandelde internationale zoekacties, zijn 121 zoekacties adoptiegerelateerd. 

Resultaten volledig behandelde zoekacties

Van de 87 afgesloten zoekacties zijn 59 geheel behandeld:

  • 24 gevonden en contact.
  • 14 gevonden en geen contact. 
  • 7 gevonden en onbekend of er contact is.
  • 1 overleden.
  • 13 niet gevonden.

Van de 87 afgesloten zoekacties zijn 28 niet (geheel) behandeld:

  • 13 personen beschikten over te weinig informatie of Fiom had geen correspondent in het betreffende land. 
  • 15 personen hebben de zoekactie gestaakt. 

Er vonden 36 zoekacties vanuit het buitenland in Nederland plaats (waarvan 24 afgerond in 2013) .En 147 zoekacties vanuit Nederland in het buitenland (waarvan 63 afgerond in 2013).