Cijfers internationale zoekacties 2018

Fiom werkt samen met / maakt onderdeel uit van International Social Service (ISS), een internationale maatschappelijk werk organisatie met een netwerk van zo’n 80 landen. Via dit internationale netwerk worden er zowel zoekacties als internationale maatschappelijk werk zaken begeleid. In 2018 waren dit in totaal 284 cases, waarvan 196 zoekacties en 88 internationaal maatschappelijk werkzaken.

Zoekacties die in 2018 zijn behandeld

  • Totaal behandelde internationale zoekacties in 2018: 196 (deze zijn vóór of in 2018 gestart).
  • Totaal afgesloten internationale zoekacties in 2018: 79.

Van de 196 behandelde internationale zoekacties, zijn 135 zoekacties adoptie gerelateerd.
Van de 79 afgesloten zoekacties zijn 52 geheel behandeld. De overige zoekacties zijn in overleg met de zoeker voortijdig gesloten naar aanleiding van bevindingen tijdens het zoeken of vanwege persoonlijke omstandigheden van de zoeker. 

Resultaten volledig behandelde zoekacties

  • 21 gevonden en contact.
  • 16 gevonden en geen contact
  • 2 overleden.
  • 13 niet gevonden

Er vonden 38 zoekacties vanuit het buitenland in Nederland plaats (waarvan 16 afgerond in 2018). En 158 zoekacties vanuit Nederland in het buitenland (waarvan 63 afgerond in 2018).