Cijfers internationale zoekacties 2016

Fiom werkt samen met /maakt onderdeel uit van International Social Service (ISS), een internationale maatschappelijk werk organisatie met een netwerk van zo`n 80 landen. Via dit internationale netwerk worden er zowel zoekacties als kinderbeschermingszaken begeleid. In 2016 waren dit in totaal 228 cases, waarvan 153 zoekacties en 75 kinderbeschermingszaken.

Zoekacties die in 2016 zijn behandeld

  • Totaal behandelde internationale zoekacties in 2016: 153 (deze zijn vóór of in 2016 gestart).
  • Totaal afgesloten internationale zoekacties in 2016: 29.

Van de 153 behandelde internationale zoekacties, zijn 109 zoekacties adoptie gerelateerd.
Van de 29 afgesloten zoekacties zijn 21 geheel behandeld.

Resultaten volledig behandelde zoekacties

  • 6 gevonden en contact.
  • 4 gevonden en geen contact (2 maal is dit de keuze van de zoeker).
  • 3 overleden.
  • 14 niet gevonden.

Er vonden 19 zoekacties vanuit het buitenland in Nederland plaats (waarvan 7 afgerond in 2016). En 134 zoekacties vanuit Nederland in het buitenland (waarvan 22 afgerond in 2016).