Vondelingenkamer

Iedere vondeling houdt de gemoederen bezig en wekt vaak veel emotie en discussie op. Daarbij is regelmatig gepleit voor openstelling van een vondelingenkamer. Dit is sinds een paar jaar realiteit. In 2014 opende Stichting de Beschermde Wieg een eerste vondelingenkamer. 

Een vondelingenkamer is een kamer waar een moeder haar kind anoniem kan achterlaten zonder iemand te zien of te spreken. Zij kan op een bel drukken als zij toch hulp wil en zij kan een puzzelstukje meenemen zodat zij later alsnog aan haar kind gekoppeld kan worden als zij dat zou willen. Beschermde Wieg noemt haar vondelingenkamers sinds enige tijd ook 'Beschermde Wieg kamers'. 

Er zijn anno september 2020 vier 'Beschermde Wieg kamers' bij particulieren en vijf in een ziekenhuis. Tot nu toe is er nog geen baby in een van de kamers achtergelaten. Wel heeft een aantal moeders, geholpen via de noodlijn van de Beschermde Wieg, hun kind op de wereld gebracht zonder hun naam bekend te maken. Op één na hebben deze moeders hun naam en andere gegevens achtergelaten bij een notaris, waar het kind dit later kan opvragen.

Discussie

In het buitenland, bijvoorbeeld in Duitsland, bestaan vondelingenluikjes al langer. Er is veel discussie geweest over de vraag of een vondelingenluik of -kamer een oplossing biedt als het gaat om vondelingen en dood gevonden kinderen, zowel in de media als in de politiek.

De vondelingenkamers in Nederland hebben nog niet geleid tot een vondeling. Mogelijk heeft eerder de aandacht die ze trekken er toe geleid dat vrouwen zich bij Beschermde Wieg gemeld hebben voor hulp. Dat is een positieve ontwikkeling. Niettemin kan een vondelingenkamer leiden tot het achterlaten van een baby door een vrouw die zich niet meldt en niet bekend maakt. 

Vroegtijdige hulp

Fiom zet zich in voor ongewenst zwangere vrouwen in nood. We weten hoe groot de nood en eenzaamheid van ongewenst zwangere vrouwen kan zijn. We willen deze vrouwen dan ook in een zo vroeg mogelijk stadium bereiken. Hiervoor is het belangrijk dat vrouwen weten waar ze terecht kunnen voor hulp en dat hulp bereikbaar is op het moment dat het nodig is. Fiom heeft daarom www.onbedoeldzwanger.info opgericht, waar mensen (per telefoon op 0800 6160 en chat) 24/7 terecht kunnen met vragen over onbedoelde zwangerschap en voor een doorverwijzing naar hulp.