Het vondelingenluikje

Onderwerp

Een publicatie met als titel 'Het vondelingenluikje: sympathiek bedoeld, maar een ontoereikende oplossing voor moeder en kind'. Gratis te downloaden voor abonnees van Ars Aequi of voor €4,- te downloaden voor niet abonnees. 

Uitgave: februari 2013 in Ars Aequi (maandblad).

Samenvatting

Opiniërend artikel over het initiatief om in Nederland een vondelingenluikje te realiseren. Dit initiatief lijkt mooier dan het is. Een luikje voorkomt geen infanticide, gaat voorbij aan de nood waarin de moeder verkeert en staat haaks op het recht op afstammingskennis. Actieve bevordering van babyluikjes is strijdig met kinderrechtbepalingen uit het Internationaal Verdrag Rechten van het Kind.

Conclusie

In het geheim bevallen is in Nederland al mogelijk. Er kan lering getrokken worden uit een Belgisch wetsvoorstel dat beoogt om discreet bevallen mogelijk te maken.

Auteur

Maria de Jong- de Kruijf & Machteld Vonk.