Standpunt over instellen van babyluiken

Onderwerp

Standpunt over het instellen van babyluiken en de oprichting van het Babyhuis. Standpunt is van het Better Care Network

Uitgave: november 2012

Samenvatting

Better Care Network (BCN) betreurt de voorvallen van infanticide, maar ziet in een babyluik niet de oplossing. BCN staat voor oplossingen waarbij zowel de baby als de moeder worden geholpen. BCN is van mening dat met de komst van een babyluik nieuwe problemen ontstaan. In het standpunt zijn de bezwaren uitgewerkt.

Conclusie

BCN pleit voor het versterken van de huidige hulpverlening voor ongewenst zwangeren en daarnaast voor een betere bekendheid van de bestaande programma’s voor hulp aan moeders en kinderen.

Auteur 

Better Care Network Netherlands