Reactie op artikel 'De vondelingenkamer'

Onderwerp

Onderzoek liever onder pseudoniem bevallen, reactie op artikel 'De vondelingenkamer'

Samenvatting

In zijn artikel ‘De vondelingenkamer’ (NTOG 2016#6), stelt De Haan dat het concept vondelingenkamer navolging verdient in meerdere ziekenhuizen. Fiom ziet naast voordelen ook risico’s en wil dat graag toelichten.

Auteur

Astrid Werdmuller (Fiom, 's Hertogenbosch)

Verschenen in

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 130, februari 2017, p. 10